Turinio auditas

Mūsų tikslas ne tik vizualiai atnaujinti svetainę, bet ir padėti jums iki galo susižiūrėti turinį. Turinio priežiūra yra nuolatinis procesas, todėl stenkitės pasinaudoti tam sukurtais techniniais sprendimais.

Turinio tobulinimo etapai

  1. Mes savo nuožiūra perkialiame aktualųjį turinį ir sužymime savo pastebėjimus.
  2. Mokyklos atsakingi asmenys susižiūri turinį, atsižvelgia į mūsų pastebėjimus.
  3. Startuojame, renkate švietimo įstaigos interneto svetainės naudotojų įspūdžius, pasidalinate su mumis.
  4. Rekomenduotina vykdyti ir trumpą apklausą - mokyklos bendruomenė jums geriausiai pasakys ko jiems trūksta.

37%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarba Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
256 2024-05-30 eTwinning projektas Lina Kačiulienė
257 2024-05-30 Tūkstantmečio mokyklų projektas Lina Kačiulienė
259 2024-05-30 Vadovo užduotys ir metų veiklos ataskaitos Lina Kačiulienė
262 2024-05-30 2020 metai Lina Kačiulienė
263 2024-05-30 2021 metai Lina Kačiulienė
264 2024-05-30 2022 metai Lina Kačiulienė
266 2024-05-30 Dokumentai tėvams Lina
273 2024-05-30 Ikimokyklinio ugdymo sutartis Lina Kačiulienė
274 2024-05-30 Mokymo sutartys Lina Kačiulienė
275 2024-05-30 Ikimokyklinis ugdymas Ieva Stankutė
276 2024-05-30 6-10 metų vaikų valgiaraštis Ieva Stankutė
277 2024-05-30 Karjeros specialistas Lina Kačiulienė
280 2024-05-30 bandau Lina Kačiulienė
281 2024-05-30 bandau1 Lina Kačiulienė
283 2024-05-30 bandau2 Lina Kačiulienė
284 2024-05-30 Bandau4 Lina Kačiulienė
285 2024-05-30 Aktyvi mokykla Lina Kačiulienė
286 2024-05-30 Apie programą Lina Kačiulienė
287 2024-05-30 Forma Lina Kačiulienė
290 2024-05-30 TYRIMAI IR REZULTATAI Lina
292 2024-05-30 Mokinių komiteto dokumentai Lina Kačiulienė
293 2024-05-30 Prevencija Lina Kačiulienė
295 2024-05-30 UTA idėjų bankas Lina
296 2024-05-30 11 metų ir vyresnių vaikų valgiaraštis Ieva Stankutė
297 2024-05-30 Konsultacijų registracija 5-8 klasės Lina Kačiulienė
298 2024-05-30 STEAM ugdymas Lina
299 2024-05-30 STEAM dokumentai, metodinė medžiaga Lina
300 2024-05-30 Konsultacijų registracija 1-4 klasės Lina Kačiulienė
302 2024-05-30 Įtraukusis ugdymas Lina Kačiulienė
303 2024-05-30 Įtraukusis ugdymas, dokumentai, metodinė medžiaga Lina Kačiulienė
304 2024-05-30 Kabinetų registracija Lina Kačiulienė
200 2024-05-30 Covid-19 Lina Kačiulienė
201 2024-05-30 Pamokų laikas Lina Kačiulienė
203 2024-05-30 Pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2020 - 2021m.m. II pusmetis Lina Kačiulienė
212 2024-05-30 Gedimino g. 38 Lina Kačiulienė
213 2024-05-30 Girelės g. 41 Lina Kačiulienė
214 2024-05-30 Paukštininkų g. 5 Lina Kačiulienė
215 2024-05-30 Visos dienos mokykla Lina Kačiulienė
217 2024-05-30 Būsimų pirmokų paskirstymas į klases pagal progimnazijos pastatus Lina Kačiulienė
218 2024-05-30 Priėmimo tvarka Lina
219 2024-05-30 Teisės aktai Lina Kačiulienė
220 2024-05-30 Mokymo sutartis 1-4 kl. Lina Kačiulienė
223 2024-05-30 Renginiai Lina Kačiulienė
225 2024-05-30 Įvykę renginiai Lina Kačiulienė
226 2024-05-30 Sveikatą stiprinanti mokykla Lina Kačiulienė
228 2024-05-30 Dokumentai Ieva Stankutė
229 2024-05-30 Skaitmeninės mokymosi priemonės Lina Kačiulienė
230 2024-05-30 Elektroniniai leidiniai Lina Kačiulienė
231 2024-05-30 Tikslai ir uždaviniai Lina Kačiulienė
232 2024-05-30 Dokumentai Lina Kačiulienė
239 2024-05-30 Bibliotekos veiklos Ieva Stankutė
240 2024-05-30 Ikimokyklinis ugdymas Lina Kačiulienė
242 2024-05-30 Įsakymai Lina Kačiulienė
243 2024-05-30 Tvarkų aprašai Lina Kačiulienė
244 2024-05-30 Apie programą Lina Kačiulienė
245 2024-05-30 Darbo laikas Lina Kačiulienė
246 2024-05-30 Metodinė taryba Lina Kačiulienė
247 2024-05-30 Mokinių elgesio taisyklės Lina Kačiulienė
248 2024-05-30 Ūkio Lina Kačiulienė
249 2024-05-30 Personalo Lina Kačiulienė
250 2024-05-30 Ugdymo Lina Kačiulienė
252 2024-05-30 Pagrindinis ugdymas Lina Kačiulienė
253 2024-05-30 UTA Lina
254 2024-05-30 Dalyvavimas projektuose Lina Kačiulienė
255 2024-05-30 LEAN projektas Lina Kačiulienė
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarba Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
256 2024-05-30 eTwinning projektas Lina Kačiulienė
257 2024-05-30 Tūkstantmečio mokyklų projektas Lina Kačiulienė
259 2024-05-30 Vadovo užduotys ir metų veiklos ataskaitos Lina Kačiulienė
262 2024-05-30 2020 metai Lina Kačiulienė
7 2024-05-30 Mokytojų taryba

Ar dedame visą 107 mokytojų sąrašą į lentelę?

Lina Kačiulienė
263 2024-05-30 2021 metai Lina Kačiulienė
264 2024-05-30 2022 metai Lina Kačiulienė
266 2024-05-30 Dokumentai tėvams Lina
273 2024-05-30 Ikimokyklinio ugdymo sutartis Lina Kačiulienė
274 2024-05-30 Mokymo sutartys Lina Kačiulienė
275 2024-05-30 Ikimokyklinis ugdymas Ieva Stankutė
276 2024-05-30 6-10 metų vaikų valgiaraštis Ieva Stankutė
277 2024-05-30 Karjeros specialistas Lina Kačiulienė
280 2024-05-30 bandau Lina Kačiulienė
281 2024-05-30 bandau1 Lina Kačiulienė
283 2024-05-30 bandau2 Lina Kačiulienė
284 2024-05-30 Bandau4 Lina Kačiulienė
285 2024-05-30 Aktyvi mokykla Lina Kačiulienė
286 2024-05-30 Apie programą Lina Kačiulienė
287 2024-05-30 Forma Lina Kačiulienė
290 2024-05-30 TYRIMAI IR REZULTATAI Lina
292 2024-05-30 Mokinių komiteto dokumentai Lina Kačiulienė
293 2024-05-30 Prevencija Lina Kačiulienė
295 2024-05-30 UTA idėjų bankas Lina
296 2024-05-30 11 metų ir vyresnių vaikų valgiaraštis Ieva Stankutė
297 2024-05-30 Konsultacijų registracija 5-8 klasės Lina Kačiulienė
298 2024-05-30 STEAM ugdymas Lina
299 2024-05-30 STEAM dokumentai, metodinė medžiaga Lina
300 2024-05-30 Konsultacijų registracija 1-4 klasės Lina Kačiulienė
302 2024-05-30 Įtraukusis ugdymas Lina Kačiulienė
303 2024-05-30 Įtraukusis ugdymas, dokumentai, metodinė medžiaga Lina Kačiulienė
304 2024-05-30 Kabinetų registracija Lina Kačiulienė
68 2024-05-30 Tvarkaraščiai

Kaip dedam tvarkaraščius? 

Lina Kačiulienė
80 2024-05-30 Tvarkaraščių pakeitimai Lina Kačiulienė
124 2024-05-30 5-8 klasių pamokų tvarkaraštis 2020 - 2021 m.m. (II pusmetis) Lina Kačiulienė
125 2024-05-30 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Lina Kačiulienė
200 2024-05-30 Covid-19 Lina Kačiulienė
201 2024-05-30 Pamokų laikas Lina Kačiulienė
203 2024-05-30 Pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2020 - 2021m.m. II pusmetis Lina Kačiulienė
212 2024-05-30 Gedimino g. 38 Lina Kačiulienė
213 2024-05-30 Girelės g. 41 Lina Kačiulienė
214 2024-05-30 Paukštininkų g. 5 Lina Kačiulienė
215 2024-05-30 Visos dienos mokykla Lina Kačiulienė
217 2024-05-30 Būsimų pirmokų paskirstymas į klases pagal progimnazijos pastatus Lina Kačiulienė
218 2024-05-30 Priėmimo tvarka Lina
219 2024-05-30 Teisės aktai Lina Kačiulienė
220 2024-05-30 Mokymo sutartis 1-4 kl. Lina Kačiulienė
223 2024-05-30 Renginiai Lina Kačiulienė
225 2024-05-30 Įvykę renginiai Lina Kačiulienė
226 2024-05-30 Sveikatą stiprinanti mokykla Lina Kačiulienė
228 2024-05-30 Dokumentai Ieva Stankutė
229 2024-05-30 Skaitmeninės mokymosi priemonės Lina Kačiulienė
230 2024-05-30 Elektroniniai leidiniai Lina Kačiulienė
231 2024-05-30 Tikslai ir uždaviniai Lina Kačiulienė
232 2024-05-30 Dokumentai Lina Kačiulienė
239 2024-05-30 Bibliotekos veiklos Ieva Stankutė
240 2024-05-30 Ikimokyklinis ugdymas Lina Kačiulienė
242 2024-05-30 Įsakymai Lina Kačiulienė
243 2024-05-30 Tvarkų aprašai Lina Kačiulienė
244 2024-05-30 Apie programą Lina Kačiulienė
245 2024-05-30 Darbo laikas Lina Kačiulienė
246 2024-05-30 Metodinė taryba Lina Kačiulienė
247 2024-05-30 Mokinių elgesio taisyklės Lina Kačiulienė
248 2024-05-30 Ūkio Lina Kačiulienė
249 2024-05-30 Personalo Lina Kačiulienė
250 2024-05-30 Ugdymo Lina Kačiulienė
252 2024-05-30 Pagrindinis ugdymas Lina Kačiulienė
253 2024-05-30 UTA Lina
254 2024-05-30 Dalyvavimas projektuose Lina Kačiulienė
255 2024-05-30 LEAN projektas Lina Kačiulienė
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarba Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2021-02-01 Titulinis puslapis

Baigiamieji darbai prieš paleidimą

Lina Kačiulienė
175 2021-02-02 Skaitmeninės mokymo(si) priemonės 1- 4 klasių mokiniams

Peržiūrėti turinį kiek čia jo dar aktualu ir tada sugalvoti kaip sumaketuoti protingiau.

Lina Kačiulienė
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarba Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
23 2024-05-30 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

Ar mokykloje dirba Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas?
Jei taip, reikėtų informacijos apie jį.

Lina Kačiulienė
54 2024-05-30 Paskatinimai ir apdovanojimai

Nėra arba nerandame informacijos.

Lina
59 2024-05-30 Ugdymas karjerai Lina Kačiulienė
79 2024-05-30 Apie progimnaziją

Čia reikėtų kažkokio progimnazijos aprašymo ar istorijos.

Lina Kačiulienė
104 2024-05-30 Planavimo dokumentai Lina Kačiulienė
114 2024-05-30 Civilinė sauga Lina Kačiulienė
160 2024-05-30 Apie mus

Čia reikia informacijos apie mokyklą anglų kalba.

Lina Kačiulienė
172 2024-05-30 Veiklos sritys

Veiklos sritys pagal registrų centrą

Lina Kačiulienė
173 2024-05-30 Gamtosauginė mokykla

Ar turite atnaujintus dokumentus, komiteto sudėtį ir pan.?

Lina Kačiulienė
32 2019-11-18 1,2% parama

Reikia prisitaikyti pagal aktualius metų, įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

Lina
2 2020-07-27 Administracija

Reikia visos administracijos nuotraukų. Pavaduotojų asmeninių/darbo asmeninių arba bendriejų telefono numerių pagal susitarimą bendruomenėje. Darbo laikas, pareigybiniai aprašymai privalomi taip pat. Turite daug pavaduotojų, tai matyt praverstų nurodyti kas už kokias sritis atsakingas.

Lina Kačiulienė
22 2020-07-27 Socialinis pedagogas

Nuotraukos, kontaktai, pareigybiniai aprašymai būtini. Vienas specialistas dirba per kelis pastatus, o kitas? Pertraukų klubo informacija turėtų virsti į kvietimą dalyvauti. Taip pat reiktų detaliau parašyti ką tas klubas veikia, kodėl mokiniai ten turėtų dalyvauti. Gal kažkur rasiu, tik pasižymiu.

Lina Kačiulienė
30 2020-07-28 Patalpų nuoma

Dokumento neužtenka. Parašykite tekstą, kuris atsakytų į esminius klausimus. Ką konkrečiai nuomojate, kokiomis sąlygomis, į ką kreiptis. Jei egzistuoja tuo klausimu koks grafikas, tai jį taip pat įdėti čia. Privalomas kontaktinis asmuo.

Ieva Stankutė
56 2020-07-28 Korupcijos prevencija

Man atrodo yra įpareigojimas nurodyti kur kreiptis dėl korupcijos. Mano galva, šią info gerai pateikę yra jūsų kolegos: https://ziezmariugimnazija.lt/administracine-informacija/korupcijos-prevencija

Lina Kačiulienė
74 2020-07-28 Naudingos nuorodos

Čia patys atsirinksite kas jums tinka, o kas ne. Svorio daugiau kai yra naudojami logotipai.

Lina Kačiulienė
123 2020-07-28 Socialiniai partneriai

Čia galima būtų parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Lina Kačiulienė
133 2020-07-28 Progimnazijos istorija

Čia dedamos nuotraukos su mokyklų erdvių pristatymais. Kaikurios mokyklos skebia ugdymo aplinkos gerinimo planus.

Lina Kačiulienė
146 2020-07-28 Mokinių pavežėjimas

Įsakymas 2016 metų, gal su juo ir viskas ok. Esu pastebėjęs, kad paprastai čia dedamas grafikas kada tiksliai geltonasis autobusiukas būna kurioje vietoje. Vairuotojo kontaktinė informacija.

Lina Kačiulienė
147 2020-07-28 Mokyklinė uniforma

Nuotraukos nekokybiškos. Informaciją PDFuose nedraugiška vartotojui. 

Lina
162 2020-07-28 Mokytojų padėjėjai

Aš galvočiau, kad padėjus reikėtų visus taip pat atskirai sudėti, nes jie taip pat turi savo darbo grafikus, pareigybinius aprašus, kontaktus. Nėra detalesnio ką veikia mokytojų padėjėjai. Tai reikia šios informacijos.

Lina Kačiulienė
169 2020-07-28 Teisės aktai

Čia yra įkelta informacinis pranešimas, kuris turėtų būti skelbiamas kaip "naujiena", o nuoroda persiųsta visiems mokytojams. Paprastai šioje skiltyje būna nuorodos į teisės aktus, kurie reglamentuoja švietimo įstaigos darbą. Radau juo prie nuorodų, tai dedu čia.

Lina Kačiulienė
170 2020-07-28 Teisės aktų pažeidimai

Tuščia. Ar turite ką įdėti?

Lina Kačiulienė
53 2020-08-14 Darbo užmokestis

Užmokesčio informacija turėtų būti atnaujinama kas ketvirtį.
Ar turite atnaujintą informaciją?

Lina Kačiulienė
21 2020-11-09 Psichologas

Nerizikavau trinti turinio, tai išsitrinkite kas nereikalinga.

Lina Kačiulienė
159 2020-11-09 Logopedas

Nerizikavau trinti turinio, tai išsitrinkite kas nereikalinga

Lina Kačiulienė
161 2020-11-09 Specialusis pedagogas

Nerizikavau trinti turinio, tai išsitrinkite kas nereikalinga

Lina Kačiulienė
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarba Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
34 2024-05-30 Ugdymas Lina Kačiulienė
43 2024-05-30 Aktualu mokiniams Lina Kačiulienė
44 2024-05-30 Aktualu mokytojams Lina Kačiulienė
45 2024-05-30 Aktualu tėvams Lina
46 2024-05-30 Administracinė informacija Lina Kačiulienė
47 2024-05-30 Nuostatai Lina Kačiulienė
52 2024-05-30 Biudžeto vykdymo ataskaitos Lina Kačiulienė
55 2024-05-30 Viešieji pirkimai Lina Kačiulienė
77 2024-05-30 Versija neįgaliesiems Lina Kačiulienė
78 2024-05-30 Svetainės medis Lina Kačiulienė
82 2024-05-30 Paskutiniai atnaujinimai Lina Kačiulienė
83 2024-05-30 Laisvos darbo vietos Lina
86 2024-05-30 Valdymo struktūra Lina
106 2024-05-30 Veiklos kokybės įsivertinimas Rita Žukauskaitė
107 2024-05-30 Finansinės ataskaitos Lina Kačiulienė
115 2024-05-30 Progimnazijos simbolika Lina
118 2024-05-30 Prevencija dokumentai Lina
129 2024-05-30 Kontaktai Lina Kačiulienė
130 2024-05-30 Slapukų politika Lina Kačiulienė
144 2024-05-30 Apskaitos dokumentai pildymui Lina Kačiulienė
145 2024-05-30 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Lina Kačiulienė
164 2024-05-30 Savivalda Lina Kačiulienė
167 2024-05-30 Teisinė informacija Lina Kačiulienė
174 2024-05-30 Bendruomenės progimnazijos laiškraštis „Giržadukai“ Lina Kačiulienė
176 2024-05-30 Skaitmeninės mokymo(si) priemonės 5-8 klasių mokiniams Lina Kačiulienė
177 2024-05-30 Apie informacijos centrą Lina
179 2024-05-30 Šablonai ir formos Lina
181 2024-05-30 Elektroninės knygos Lina Kačiulienė
185 2024-05-30 Nuotolinis mokymas Lina Kačiulienė
188 2024-05-30 Darbo grupė 2023-2024 ir 2024-2025 m.m. ugdymo planui parengti Lina Kačiulienė
189 2024-05-30 Mokinių priėmimo į progimnaziją komisija Rita Žukauskaitė
190 2024-05-30 Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos pedagogų etikos komisija Lina Kačiulienė
191 2024-05-30 Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija Lina Kačiulienė
192 2024-05-30 Viešųjų pirkimų komisija Lina Kačiulienė
194 2024-05-30 Turto inventorizacijos komisijos Lina Kačiulienė
195 2024-05-30 Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė Lina Kačiulienė
197 2024-05-30 Mokinio pažymėjimas Lina Kačiulienė
198 2024-05-30 Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas Lina Kačiulienė
8 2020-07-28 Mokinių komitetas Lina
9 2020-07-28 Asmens duomenų apsauga

Perkelti dokumentus, pažiūrėti ar yra slapukų politika privatumo politikoje.

Lina Kačiulienė
11 2020-07-28 Progimnazijos taryba

Narius sudėti į lentelę. Sukelti dokumentus į tarybos kategoriją

Rita Žukauskaitė
18 2020-07-28 Neformalusis švietimas

Įdėti tvarkaraštį be parsisiuntimo. Įterpti būrelių navigaciją -> Tvarlaraštis įdėtas. Kas yra būrelių navigacija?

Lina Kačiulienė
28 2020-07-28 Mokinių maitinimas

Mokinių maitinimo skiltyje paprastai skelbiamas meniu, maitinimo organizavimo aprašai, informacija apie tiekėjus, jei perkate paslaugą. Pas jus dabar yra nemažai visokių pranešimš prirašyta, tai jie praradę aktualumą. O naujiems tokio pobūdžio pranešimams galima sukurti straipsnių kategoriją Maitinimas.

Rita Žukauskaitė
163 2020-07-28 Komisijos ir darbo grupės

Darbo grupes paprastai dedame kaip atskirus puslapius, viename puslapyje daugokai informacijos. Narius sudedame į lenteles. Sutinkate?

Lina Kačiulienė
165 2020-07-28 Tėvų komitetas Rita Žukauskaitė
166 2020-07-28 Metodinės grupės

Paliekame taip ar sudedame visas grupes į atskirus puslapius?

Lina
168 2020-07-28 Tyrimai ir analizė Lina Kačiulienė
171 2020-07-28 Informacijos centras

Perkelti dokumentus

Lina Kačiulienė
4 2021-01-27 Mokytojai ir specialistai Lina
27 2021-02-01 Paslaugos

Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas

Lina Kačiulienė
156 2021-02-01 Turinio auditas Lina Kačiulienė
6 2021-02-02 Struktūra ir kontaktai Lina Kačiulienė
19 2021-02-02 Švietimo pagalba Lina Kačiulienė
62 2021-02-02 Progimnazija Lina Kačiulienė
87 2021-02-02 Darbuotojai Lina
187 2021-02-02 Vaiko gerovės komisija Lina Kačiulienė
196 2021-02-02 „Kaizen“ pasiūlymų darbo komisija Lina Kačiulienė
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarba Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
256 2024-05-30 eTwinning projektas Lina Kačiulienė
257 2024-05-30 Tūkstantmečio mokyklų projektas Lina Kačiulienė
259 2024-05-30 Vadovo užduotys ir metų veiklos ataskaitos Lina Kačiulienė
262 2024-05-30 2020 metai Lina Kačiulienė
7 2024-05-30 Mokytojų taryba

Ar dedame visą 107 mokytojų sąrašą į lentelę?

Lina Kačiulienė
263 2024-05-30 2021 metai Lina Kačiulienė
264 2024-05-30 2022 metai Lina Kačiulienė
266 2024-05-30 Dokumentai tėvams Lina
273 2024-05-30 Ikimokyklinio ugdymo sutartis Lina Kačiulienė
274 2024-05-30 Mokymo sutartys Lina Kačiulienė
275 2024-05-30 Ikimokyklinis ugdymas Ieva Stankutė
276 2024-05-30 6-10 metų vaikų valgiaraštis Ieva Stankutė
277 2024-05-30 Karjeros specialistas Lina Kačiulienė
23 2024-05-30 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

Ar mokykloje dirba Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas?
Jei taip, reikėtų informacijos apie jį.

Lina Kačiulienė
280 2024-05-30 bandau Lina Kačiulienė
281 2024-05-30 bandau1 Lina Kačiulienė
283 2024-05-30 bandau2 Lina Kačiulienė
284 2024-05-30 Bandau4 Lina Kačiulienė
285 2024-05-30 Aktyvi mokykla Lina Kačiulienė
286 2024-05-30 Apie programą Lina Kačiulienė
287 2024-05-30 Forma Lina Kačiulienė
34 2024-05-30 Ugdymas Lina Kačiulienė
290 2024-05-30 TYRIMAI IR REZULTATAI Lina
292 2024-05-30 Mokinių komiteto dokumentai Lina Kačiulienė
293 2024-05-30 Prevencija Lina Kačiulienė
295 2024-05-30 UTA idėjų bankas Lina
296 2024-05-30 11 metų ir vyresnių vaikų valgiaraštis Ieva Stankutė
297 2024-05-30 Konsultacijų registracija 5-8 klasės Lina Kačiulienė
298 2024-05-30 STEAM ugdymas Lina
43 2024-05-30 Aktualu mokiniams Lina Kačiulienė
299 2024-05-30 STEAM dokumentai, metodinė medžiaga Lina
44 2024-05-30 Aktualu mokytojams Lina Kačiulienė
300 2024-05-30 Konsultacijų registracija 1-4 klasės Lina Kačiulienė
45 2024-05-30 Aktualu tėvams Lina
46 2024-05-30 Administracinė informacija Lina Kačiulienė
302 2024-05-30 Įtraukusis ugdymas Lina Kačiulienė
47 2024-05-30 Nuostatai Lina Kačiulienė
303 2024-05-30 Įtraukusis ugdymas, dokumentai, metodinė medžiaga Lina Kačiulienė
304 2024-05-30 Kabinetų registracija Lina Kačiulienė
52 2024-05-30 Biudžeto vykdymo ataskaitos Lina Kačiulienė
54 2024-05-30 Paskatinimai ir apdovanojimai

Nėra arba nerandame informacijos.

Lina
55 2024-05-30 Viešieji pirkimai Lina Kačiulienė
59 2024-05-30 Ugdymas karjerai Lina Kačiulienė
68 2024-05-30 Tvarkaraščiai

Kaip dedam tvarkaraščius? 

Lina Kačiulienė
77 2024-05-30 Versija neįgaliesiems Lina Kačiulienė
78 2024-05-30 Svetainės medis Lina Kačiulienė
79 2024-05-30 Apie progimnaziją

Čia reikėtų kažkokio progimnazijos aprašymo ar istorijos.

Lina Kačiulienė
80 2024-05-30 Tvarkaraščių pakeitimai Lina Kačiulienė
82 2024-05-30 Paskutiniai atnaujinimai Lina Kačiulienė
83 2024-05-30 Laisvos darbo vietos Lina
86 2024-05-30 Valdymo struktūra Lina
104 2024-05-30 Planavimo dokumentai Lina Kačiulienė
106 2024-05-30 Veiklos kokybės įsivertinimas Rita Žukauskaitė
107 2024-05-30 Finansinės ataskaitos Lina Kačiulienė
114 2024-05-30 Civilinė sauga Lina Kačiulienė
115 2024-05-30 Progimnazijos simbolika Lina
118 2024-05-30 Prevencija dokumentai Lina
124 2024-05-30 5-8 klasių pamokų tvarkaraštis 2020 - 2021 m.m. (II pusmetis) Lina Kačiulienė
125 2024-05-30 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Lina Kačiulienė
129 2024-05-30 Kontaktai Lina Kačiulienė
130 2024-05-30 Slapukų politika Lina Kačiulienė
144 2024-05-30 Apskaitos dokumentai pildymui Lina Kačiulienė
145 2024-05-30 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Lina Kačiulienė
160 2024-05-30 Apie mus

Čia reikia informacijos apie mokyklą anglų kalba.

Lina Kačiulienė
164 2024-05-30 Savivalda Lina Kačiulienė
167 2024-05-30 Teisinė informacija Lina Kačiulienė
172 2024-05-30 Veiklos sritys

Veiklos sritys pagal registrų centrą

Lina Kačiulienė
173 2024-05-30 Gamtosauginė mokykla

Ar turite atnaujintus dokumentus, komiteto sudėtį ir pan.?

Lina Kačiulienė
174 2024-05-30 Bendruomenės progimnazijos laiškraštis „Giržadukai“ Lina Kačiulienė
176 2024-05-30 Skaitmeninės mokymo(si) priemonės 5-8 klasių mokiniams Lina Kačiulienė
177 2024-05-30 Apie informacijos centrą Lina
179 2024-05-30 Šablonai ir formos Lina
181 2024-05-30 Elektroninės knygos Lina Kačiulienė
185 2024-05-30 Nuotolinis mokymas Lina Kačiulienė
188 2024-05-30 Darbo grupė 2023-2024 ir 2024-2025 m.m. ugdymo planui parengti Lina Kačiulienė
189 2024-05-30 Mokinių priėmimo į progimnaziją komisija Rita Žukauskaitė
190 2024-05-30 Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos pedagogų etikos komisija Lina Kačiulienė
191 2024-05-30 Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija Lina Kačiulienė
192 2024-05-30 Viešųjų pirkimų komisija Lina Kačiulienė
194 2024-05-30 Turto inventorizacijos komisijos Lina Kačiulienė
195 2024-05-30 Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė Lina Kačiulienė
197 2024-05-30 Mokinio pažymėjimas Lina Kačiulienė
198 2024-05-30 Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas Lina Kačiulienė
200 2024-05-30 Covid-19 Lina Kačiulienė
201 2024-05-30 Pamokų laikas Lina Kačiulienė
203 2024-05-30 Pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2020 - 2021m.m. II pusmetis Lina Kačiulienė
212 2024-05-30 Gedimino g. 38 Lina Kačiulienė
213 2024-05-30 Girelės g. 41 Lina Kačiulienė
214 2024-05-30 Paukštininkų g. 5 Lina Kačiulienė
215 2024-05-30 Visos dienos mokykla Lina Kačiulienė
217 2024-05-30 Būsimų pirmokų paskirstymas į klases pagal progimnazijos pastatus Lina Kačiulienė
218 2024-05-30 Priėmimo tvarka Lina
219 2024-05-30 Teisės aktai Lina Kačiulienė
220 2024-05-30 Mokymo sutartis 1-4 kl. Lina Kačiulienė
223 2024-05-30 Renginiai Lina Kačiulienė
225 2024-05-30 Įvykę renginiai Lina Kačiulienė
226 2024-05-30 Sveikatą stiprinanti mokykla Lina Kačiulienė
228 2024-05-30 Dokumentai Ieva Stankutė
229 2024-05-30 Skaitmeninės mokymosi priemonės Lina Kačiulienė
230 2024-05-30 Elektroniniai leidiniai Lina Kačiulienė
231 2024-05-30 Tikslai ir uždaviniai Lina Kačiulienė
232 2024-05-30 Dokumentai Lina Kačiulienė
239 2024-05-30 Bibliotekos veiklos Ieva Stankutė
240 2024-05-30 Ikimokyklinis ugdymas Lina Kačiulienė
242 2024-05-30 Įsakymai Lina Kačiulienė
243 2024-05-30 Tvarkų aprašai Lina Kačiulienė
244 2024-05-30 Apie programą Lina Kačiulienė
245 2024-05-30 Darbo laikas Lina Kačiulienė
246 2024-05-30 Metodinė taryba Lina Kačiulienė
247 2024-05-30 Mokinių elgesio taisyklės Lina Kačiulienė
248 2024-05-30 Ūkio Lina Kačiulienė
249 2024-05-30 Personalo Lina Kačiulienė
250 2024-05-30 Ugdymo Lina Kačiulienė
252 2024-05-30 Pagrindinis ugdymas Lina Kačiulienė
253 2024-05-30 UTA Lina
254 2024-05-30 Dalyvavimas projektuose Lina Kačiulienė
255 2024-05-30 LEAN projektas Lina Kačiulienė
32 2019-11-18 1,2% parama

Reikia prisitaikyti pagal aktualius metų, įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

Lina
2 2020-07-27 Administracija

Reikia visos administracijos nuotraukų. Pavaduotojų asmeninių/darbo asmeninių arba bendriejų telefono numerių pagal susitarimą bendruomenėje. Darbo laikas, pareigybiniai aprašymai privalomi taip pat. Turite daug pavaduotojų, tai matyt praverstų nurodyti kas už kokias sritis atsakingas.

Lina Kačiulienė
22 2020-07-27 Socialinis pedagogas

Nuotraukos, kontaktai, pareigybiniai aprašymai būtini. Vienas specialistas dirba per kelis pastatus, o kitas? Pertraukų klubo informacija turėtų virsti į kvietimą dalyvauti. Taip pat reiktų detaliau parašyti ką tas klubas veikia, kodėl mokiniai ten turėtų dalyvauti. Gal kažkur rasiu, tik pasižymiu.

Lina Kačiulienė
8 2020-07-28 Mokinių komitetas Lina
9 2020-07-28 Asmens duomenų apsauga

Perkelti dokumentus, pažiūrėti ar yra slapukų politika privatumo politikoje.

Lina Kačiulienė
11 2020-07-28 Progimnazijos taryba

Narius sudėti į lentelę. Sukelti dokumentus į tarybos kategoriją

Rita Žukauskaitė
18 2020-07-28 Neformalusis švietimas

Įdėti tvarkaraštį be parsisiuntimo. Įterpti būrelių navigaciją -> Tvarlaraštis įdėtas. Kas yra būrelių navigacija?

Lina Kačiulienė
28 2020-07-28 Mokinių maitinimas

Mokinių maitinimo skiltyje paprastai skelbiamas meniu, maitinimo organizavimo aprašai, informacija apie tiekėjus, jei perkate paslaugą. Pas jus dabar yra nemažai visokių pranešimš prirašyta, tai jie praradę aktualumą. O naujiems tokio pobūdžio pranešimams galima sukurti straipsnių kategoriją Maitinimas.

Rita Žukauskaitė
30 2020-07-28 Patalpų nuoma

Dokumento neužtenka. Parašykite tekstą, kuris atsakytų į esminius klausimus. Ką konkrečiai nuomojate, kokiomis sąlygomis, į ką kreiptis. Jei egzistuoja tuo klausimu koks grafikas, tai jį taip pat įdėti čia. Privalomas kontaktinis asmuo.

Ieva Stankutė
56 2020-07-28 Korupcijos prevencija

Man atrodo yra įpareigojimas nurodyti kur kreiptis dėl korupcijos. Mano galva, šią info gerai pateikę yra jūsų kolegos: https://ziezmariugimnazija.lt/administracine-informacija/korupcijos-prevencija

Lina Kačiulienė
74 2020-07-28 Naudingos nuorodos

Čia patys atsirinksite kas jums tinka, o kas ne. Svorio daugiau kai yra naudojami logotipai.

Lina Kačiulienė
123 2020-07-28 Socialiniai partneriai

Čia galima būtų parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Lina Kačiulienė
133 2020-07-28 Progimnazijos istorija

Čia dedamos nuotraukos su mokyklų erdvių pristatymais. Kaikurios mokyklos skebia ugdymo aplinkos gerinimo planus.

Lina Kačiulienė
146 2020-07-28 Mokinių pavežėjimas

Įsakymas 2016 metų, gal su juo ir viskas ok. Esu pastebėjęs, kad paprastai čia dedamas grafikas kada tiksliai geltonasis autobusiukas būna kurioje vietoje. Vairuotojo kontaktinė informacija.

Lina Kačiulienė
147 2020-07-28 Mokyklinė uniforma

Nuotraukos nekokybiškos. Informaciją PDFuose nedraugiška vartotojui. 

Lina
162 2020-07-28 Mokytojų padėjėjai

Aš galvočiau, kad padėjus reikėtų visus taip pat atskirai sudėti, nes jie taip pat turi savo darbo grafikus, pareigybinius aprašus, kontaktus. Nėra detalesnio ką veikia mokytojų padėjėjai. Tai reikia šios informacijos.

Lina Kačiulienė
163 2020-07-28 Komisijos ir darbo grupės

Darbo grupes paprastai dedame kaip atskirus puslapius, viename puslapyje daugokai informacijos. Narius sudedame į lenteles. Sutinkate?

Lina Kačiulienė
165 2020-07-28 Tėvų komitetas Rita Žukauskaitė
166 2020-07-28 Metodinės grupės

Paliekame taip ar sudedame visas grupes į atskirus puslapius?

Lina
168 2020-07-28 Tyrimai ir analizė Lina Kačiulienė
169 2020-07-28 Teisės aktai

Čia yra įkelta informacinis pranešimas, kuris turėtų būti skelbiamas kaip "naujiena", o nuoroda persiųsta visiems mokytojams. Paprastai šioje skiltyje būna nuorodos į teisės aktus, kurie reglamentuoja švietimo įstaigos darbą. Radau juo prie nuorodų, tai dedu čia.

Lina Kačiulienė
170 2020-07-28 Teisės aktų pažeidimai

Tuščia. Ar turite ką įdėti?

Lina Kačiulienė
171 2020-07-28 Informacijos centras

Perkelti dokumentus

Lina Kačiulienė
53 2020-08-14 Darbo užmokestis

Užmokesčio informacija turėtų būti atnaujinama kas ketvirtį.
Ar turite atnaujintą informaciją?

Lina Kačiulienė
21 2020-11-09 Psichologas

Nerizikavau trinti turinio, tai išsitrinkite kas nereikalinga.

Lina Kačiulienė
159 2020-11-09 Logopedas

Nerizikavau trinti turinio, tai išsitrinkite kas nereikalinga

Lina Kačiulienė
161 2020-11-09 Specialusis pedagogas

Nerizikavau trinti turinio, tai išsitrinkite kas nereikalinga

Lina Kačiulienė
4 2021-01-27 Mokytojai ir specialistai Lina
1 2021-02-01 Titulinis puslapis

Baigiamieji darbai prieš paleidimą

Lina Kačiulienė
27 2021-02-01 Paslaugos

Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas

Lina Kačiulienė
156 2021-02-01 Turinio auditas Lina Kačiulienė
6 2021-02-02 Struktūra ir kontaktai Lina Kačiulienė
19 2021-02-02 Švietimo pagalba Lina Kačiulienė
62 2021-02-02 Progimnazija Lina Kačiulienė
87 2021-02-02 Darbuotojai Lina
175 2021-02-02 Skaitmeninės mokymo(si) priemonės 1- 4 klasių mokiniams

Peržiūrėti turinį kiek čia jo dar aktualu ir tada sugalvoti kaip sumaketuoti protingiau.

Lina Kačiulienė
187 2021-02-02 Vaiko gerovės komisija Lina Kačiulienė
196 2021-02-02 „Kaizen“ pasiūlymų darbo komisija Lina Kačiulienė