Laisvos darbo vietos

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijai reikalingas specialusis pedagogas 1 pareigybė iš karto, pasibaigus atrankos procedūroms. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 8,11 (kai nesuteikta kvalifikacinė kategorija) arba nuo 8,71 (priklauso nuo suteiktos kvalifikacinės kategorijos bei pedagoginio darbo stažo).

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijai reikalingas lietuvių kalbos mokytojas 1 pareigybė nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 8,11 (kai nesuteikta kvalifikacinė kategorija) arba nuo 8,71 (priklauso nuo suteiktos kvalifikacinės kategorijos bei pedagoginio darbo stažo).

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijai reikalingas pradinio ugdymo mokytojas 2 pareigybės nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 8,11 (kai nesuteikta kvalifikacinė kategorija) arba nuo 8,71 (priklauso nuo suteiktos kvalifikacinės kategorijos bei pedagoginio darbo stažo).

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijai reikalingas dailės mokytojas 0,75 pareigybės nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 8,11 (kai nesuteikta kvalifikacinė kategorija) arba nuo 8,71 (priklauso nuo suteiktos kvalifikacinės kategorijos bei pedagoginio darbo stažo).

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijai reikalingas technologijų mokytojas 0,75 pareigybės nuo 2023 m. spalio 10 d. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 8,11 (kai nesuteikta kvalifikacinė kategorija) arba nuo 8,71 (priklauso nuo suteiktos kvalifikacinės kategorijos bei pedagoginio darbo stažo).

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijai reikalingas etikos mokytojas 0,25 pareigybės nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 8,11 iki 10,12 (priklauso nuo turimos kvalifikacinės kategorijos (suteikta/nesuteikta) bei pedagoginio darbo stažo).

Visų laisvų vietų darbo skelbimai su konkretesne informacija

 

 
Atnaujinta: 2023-06-01