Laisvos darbo vietos

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijai reikalingas lietuvių kalbos mokytojas 1 pareigybė nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 8,11 (kai nesuteikta kvalifikacinė kategorija) arba nuo 8,71 (priklauso nuo suteiktos kvalifikacinės kategorijos bei pedagoginio darbo stažo).

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijai reikalingas technologijų mokytojas 0,75 pareigybės nuo 2023 m. spalio 10 d. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 8,11 (kai nesuteikta kvalifikacinė kategorija) arba nuo 8,71 (priklauso nuo suteiktos kvalifikacinės kategorijos bei pedagoginio darbo stažo).

Visų laisvų vietų darbo skelbimai su konkretesne informacija

Laisvos darbo vietos Atnaujinta Dydis
Informacija apie atranką lietuvių kalbos mokytojo pareigoms užimti 185.09 KB
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo pareigybės aprašymas 140.45 KB
Technologijų mokytojo pareigybės aprašymas 144.61 KB

 

 
Atnaujinta: 2023-10-30