Darbuotojai

Darbuotojo vardas, pavardė

Pareigybės pavadinimas

Vitalijus Bauras

Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams

Rasma Gailienė

Administratorė

Lina Sasevičienė 

Raštinės administratorė

Klaudija Grigaliūnaitė  Projektų adminstratorė

Arūnas Bilyda 

Ūkvedys, vairuotojas

Valentina Kozlovienė 

Laborantė

Skaidrutė Žukauskienė 

Laborantė

Nijolė Razmantienė 

PUG mokytojo padėjėja

Dalia Gresienė 

PUG mokytojo padėjėja

Inga Ivankova 

PUG mokytojo padėjėja

Virginija Drumstienė 

IUG mokytojo padėjėja

Rita Šiugždaitė 

Mokytojo padėjėja

Rita Klimašauskienė 

Mokytojo padėjėja

Jurgita Zinevičiūtė 

Mokytojo padėjėja

Aldutė Ignotienė 

Mokytojo padėjėja

Erika Tiukšienė 

Mokytojo padėjėja

Neringa Miliukaitė 

Mokytojo padėjėja

Violeta Ragaišienė

Mokytojo padėjėja

Romualda Baibokienė 

Mokytojo padėjėja

Rasa Liubševičienė 

Mokytojo padėjėja  

Edita Bandzevičienė

Mokytojo padėjėja

Ona Čiurinskienė 

Mokytojo padėjėja

Rasa Rimkuvienė 

Bibliotekininkė

Kristina Putnikienė 

Bibliotekininkė

Ieva Stankutė Bibliotekininkė, sekretorė

Albertas Petrauskas 

Vairuotojas

Juozas Beleška 

Darbininkas

Algis Ulickas 

Darbininkas

Juozas Valkavičius 

Darbininkas, kiemsargis

Gintaras Radzevičius 

Kiemsargis

Vytautas Usaitis 

Kiemsargis

Dalia Adamavičienė

Budėtoja

Dalia Buzienė 

Budėtoja

Nijolė Karmazienė

Budėtoja, valytoja

Vaida Sabukonienė 

Budėtoja, valytoja

Janina Čižienė 

Valytoja, rūbininkė

Angelė Daškevičienė

Valytoja

Valentina Kozlovienė 

Valytoja

Nijolė Lukoševičienė

Valytoja

Liuba Malinauskienė 

Valytoja

Ingrida Nevedomskienė 

Mokytojo padėjėja, valytoja

Kristina Baurienė 

Valytoja

Gražina Pranarauskienė 

Valytoja

Jūratė Stanišauskaitė 

Valytoja

Audronė Taparauskienė 

Valytoja

Sigita Jurevičienė 

Valytoja

 

Atnaujinta: 2024-02-09