Komisijos ir darbo grupės

Dokumentai

Komisijos, darbo grupės Atnaujinta Dydis
Pedagogų etikos komisija
Pedagogų etikos kodeksas, patvirtintas 2020 m. sausio 3 d. direktoriaus įsakymu Nr.V1-1. 2022-02-13 16:47:16 393.22 KB
Vaiko gerovės komisija
Patvirtinta Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2023 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V1 -110. 2023-09-14 12:09:49 381.95 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos Vaiko gerovės komisijos reglamentas, patvirtintas 2019 m. rugpjūčio 27 d. direktoriaus įsakymu Nr.V1-152-1. 2022-02-13 16:49:08 212.63 KB
Mokinių priėmimo į progimnaziją komisija
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2022 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. V1-30 „Dėl priėmimo į Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnaziją 2022-2023 m. m. komisijos sudarymo“. 2022-02-13 16:53:46 251.57 KB
Atestacijos komisija
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atetacijos komisijos darbo reglamentas, patvirtintas 2019 m. gruodžio 13 d. direktoriaus įsakymu Nr.V1-255. 2022-02-13 17:00:56 187.35 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2020 - 2022 metų atestacijos programa 338.63 KB
Patvirtinta Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 2019 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. DS-SV-100. 178.58 KB
Viešųjų pirkimų komisija
Patvirtinta Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V1 -236. 372.65 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas, patvirtintas 2020 m. gruodžio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr.V1-236. 217.84 KB
Viešieji pirkimai vykdomi pagal LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMĄ 2022-02-13 17:11:37
Turto inventorizacijos komisijos
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos turto inventorizacijos komisijos darbo reglamentas, patvirtintas 2020 m. lapkričio 19 d. direktoriaus įsakymu Nr.V1-216. 239.19 KB
Patvirtinta Kaišiadorių V.Giržado progimnazijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. V1 - 215/1 354.54 KB
Patvirtinta Kaišiadorių V.Giržado progimnazijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. V1 - 213 432.61 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė
Patvirtinta Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. V1 - 153 262.85 KB
KAIZEN pasiūlymų darbo grupė
Patvirtinta Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. V1 - 149. 291.43 KB
Kaizen pasiūlymų komisijos darbo reglamentas, patvirtintas 2020 m. kovo d. direktoriaus įsakymu V1- 49 0.97 MB

Atnaujinta: 2023-10-30