Vaiko gerovės komisija

Nr. Vardas, Pavardė Pareigos

1.

Loreta Meilutienė Pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2.

Lina Sasevičienė Narė, bibliotekininkė, sekretorė

3.

Jurgita Džekčiorienė

Narė, specialioji pedagogė

4.

Aida Rakauskienė Narė, psichologė

5.

Audronė Bilydienė

Narė, socialinė pedagogė

6.

Daiva Genevičienė

Narė, matematikos mokytoja

7.

Erika Kriščiūnienė

Narė, logopedė

8.

Ilona Vaitelienė

Narė, anglų kalbos mokytoja

9. Zofija Junevičienė Narė, rusų kalbos mokytoja
10. Jūratė Grinkevičienė Narė, logopedė
11. Kristina Brazauskienė Narė, psichologė
12. Lina Zaveckienė Narė, socialinė pedagogė
13. Monika Aleksandravičiūtė Narė, specialioji pedagogė
14. Danutė Žičkienė Narė, pradinių klasių mokytoja
Atnaujinta: 2022-07-06