Vaiko gerovės komisija

Nr. Vardas, Pavardė Pareigos

1.

Miglė Balčiūnaitė Kazanavičienė Pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2.

Ieva Stankutė Sekretorė

3.

Jurgita Džekčiorienė

Narė, specialioji pedagogė

4.

Aida Rakauskienė Narė, psichologė

5.

Audronė Bilydienė

Narė, socialinė pedagogė

6.

Elvyra Verbickaitė

Narė, rusų kalbos mokytoja

7.

Erika Kriščiūnienė

Narė, logopedė

8. Jūratė Grinkevičienė Narė, logopedė
9. Kristina Brazauskienė Narė, psichologė
10. Lina Zaveckienė Narė, socialinė pedagogė
11. Nijolė Šatrauskienė Narė, pradinio ugdymo mokytoja
12. Viktorija Morkūnienė Narė, specialioji pedagogė
12. Neringa Alionienė Bendruomenės atstovas
Atnaujinta: 2023-10-30