Apie progimnaziją

Progimnazijos oficialusis pavadinimas – Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija, trumpasis pavadinimas – Vaclovo Giržado progimnazija.
Progimnazija įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas – 190596323.
Mokyklos įsteigimo data – 1978 m. liepos 14 d.
Progimnazijos teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Progimnazijos savininkė – Kaišiadorių rajono savivaldybė, kodas 111102630, Katedros g. 4, LT-56121 Kaišiadorys.
 

Progimnazijos organizacinė struktūta 

Progimnazijos valdymo struktūra  

Progimnazijos garbės kodeksas 

 
Mokytojų pasiskirstymas pagal kvalifikacines kategorijas
Ekspertai
Metodininkai
Vyr. mokytojai
Mokytojai
Neatestuoti
2
(2,78 proc.)
26
(36,11 proc.)
32
(44, 44 proc.)
11
(15,28 proc.)
1
(1,39 proc.)
 
Mokinių skaičius Progimnazijoje 
Metai
Ikimokyklinis
Priešmokyklinis
Pradinis
Pagrindinis 
Iš viso
2012
0
38
419
557
1014
2013
0
27
427
527
981
2014
0
33
437
479
949
2015
0
69
455
466
990
2016
12
46
478
475
1011
2017
6
46
432
481
965
2018
7
58
446
487
998
2019
12
58
445
499
1014
2020
11
44
434
499
988
2021
14
46
431
499
990
2022
15
59
465
487
1026
2023
12
59
448
510
1029

 

 

Atnaujinta: 2023-10-30