Karjeros specialistas

Dovilė Kazakevičienė karjeros specialistė

Karjeros specialisto  veiklos tikslas -  organizuoti mokinių ugdymą karjerai, kuris  yra orientuotas į gebėjimus atlikti tam tikrą veiklą, remiantis įgytų žinių, mokėjimų, įgūdžių ir vertybinių nuostatų visuma.

 

Mokinių karjeros kompetencijos ugdomos šiose srityse: 

savęs pažinimo; 

karjeros galimybių pažinimo; 

karjeros planavimo; 

karjeros įgyvendinimo.

 

Karjeros specialisto funkcijos:

  • teikia ugdymo karjerai, profesinio konsultavimo, profesinio informavimo paslaugas mokiniams; 

  • bendradarbiauja su klasių auklėtojais mokytojais, specialistais, mokyklos administracija, teikia asmenines ir grupines konsultacijas karjeros klausimais mokiniams; 

  • supažindina mokinius, mokytojus, mokinių tėvus, globėjus ar rūpintojus, administraciją su teikiamomis profesinio orientavimo paslaugomis, programomis, mokymo formomis, ugdomomis kompetencijomis, mokymosi sąlygomis;

  • teikia informaciją apie studijų ir profesinio mokymo galimybes, švietimo teikėjus ir jų vykdomas mokymo ir studijų programas, priėmimo taisykles ir terminus;

  • supažindina mokinius su profesinės veiklos ir užimtumo sritimis, darbo rinka ir jos pokyčių prognozėmis remdamasis aktualiais ir patikimais duomenimis;

  • koordinuoja ir vykdo profesinio orientavimo kokybės užtikrinimą ir stebėseną mokykloje;

  • veiklų metu renka, kaupia ir apdoroja duomenis apie profesinio orientavimo paslaugų organizavimą, teikimą, rezultatus ir bendrą profesinio orientavimo sistemos būklę mokykloje.

  • padeda įgyvendinti profesinio orientavimo projektus pagal savo veiklos sritį.

  • suplanuoja, kokiomis metodinėmis priemonėmis, įrankiais ir būdais bus teikiamos paslaugos mokiniams.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 - 14.35

11.30  -12.00

Antradienis

8.00 - 15.30

11.30 - 12.00

Trečiadienis

 8.00 - 15.30

11.30 - 12.00

Ketvirtadienis

 8.00 - 15.30

11.30 - 12.00

Penktadienis  8.00 - 14.30

11.30 - 12.00

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Atnaujinta: 2022-10-27