Karjeros specialistas

Dovilė Kazakevičienė karjeros specialistė
Karjeros specialisto  veiklos tikslas -  organizuoti mokinių ugdymą karjerai, kuris  yra orientuotas į gebėjimus atlikti tam tikrą veiklą, remiantis įgytų žinių, mokėjimų, įgūdžių ir vertybinių nuostatų visuma.
 
Mokinių karjeros kompetencijos ugdomos šiose srityse: 
savęs pažinimo; 
karjeros galimybių pažinimo; 
karjeros planavimo; 
karjeros įgyvendinimo.
 
Karjeros specialisto funkcijos:
  • teikia ugdymo karjerai, profesinio konsultavimo, profesinio informavimo paslaugas mokiniams; 
  • bendradarbiauja su klasių auklėtojais mokytojais, specialistais, mokyklos administracija, teikia asmenines ir grupines konsultacijas karjeros klausimais mokiniams; 
  • supažindina mokinius, mokytojus, mokinių tėvus, globėjus ar rūpintojus, administraciją su teikiamomis profesinio orientavimo paslaugomis, programomis, mokymo formomis, ugdomomis kompetencijomis, mokymosi sąlygomis;
  • teikia informaciją apie studijų ir profesinio mokymo galimybes, švietimo teikėjus ir jų vykdomas mokymo ir studijų programas, priėmimo taisykles ir terminus;
  • supažindina mokinius su profesinės veiklos ir užimtumo sritimis, darbo rinka ir jos pokyčių prognozėmis remdamasis aktualiais ir patikimais duomenimis;
  • koordinuoja ir vykdo profesinio orientavimo kokybės užtikrinimą ir stebėseną mokykloje;
  • veiklų metu renka, kaupia ir apdoroja duomenis apie profesinio orientavimo paslaugų organizavimą, teikimą, rezultatus ir bendrą profesinio orientavimo sistemos būklę mokykloje.
  • padeda įgyvendinti profesinio orientavimo projektus pagal savo veiklos sritį.
  • suplanuoja, kokiomis metodinėmis priemonėmis, įrankiais ir būdais bus teikiamos paslaugos mokiniams.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 - 14.35

11.30  -12.00

Antradienis

8.00 - 15.30

11.30 - 12.00

Trečiadienis

 8.00 - 15.30

11.30 - 12.00

Ketvirtadienis

 8.00 - 15.30

11.30 - 12.00

Penktadienis  8.00 - 14.30

11.30 - 12.00

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Atnaujinta: 2023-10-30