Pagrindinis ugdymas
Sveikiname mokyklinio etapo nugalėtojus.
Anglų kalbos pamokos  netradicinėje erdvėje.
Kultūrinis ugdymas kiekvienam vaikui.
Progimnazijos mokinių dalyvavimas VDU konferencijoje.
Konkurso "GiG mokinys" nuostatų ir mecenavimo pristatymas.
Paskaitos 8 klasių mokiniams apie prekybą žmonėmis.
5a klasės patirtys pažindinantis su Vilniumi.
8 klasės mokinių patirtys išbandant mokytojo vaidmenį.
5-8 klasių protų mūšis "Kaišiadorių kraštas".
Idėjos socialinei - pilietinei veiklai ir aplinkos puošimui. 
Kviečiame į fotonovelių parodą Progimnazijos bibliotekoje. 
Aplinkraštis 5 - 8 klasių mokinių tėvams.