Korupcijos prevencija

Korupcija – bet koks asmenų elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams.

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir korupcijos prevencijos kontrolės vykdymą Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijoje – Rita Žukauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Susidūrus su korupcijos apraiškomis Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijoje, kreiptis tel. Nr, (8 610) 26511 arba  el. paštu: rita.zukauskaite@v.girzado-progimnazija.ltInformaciją apie įtariamus korupcijos atvejus taip pat galite pranešti:  Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai  arba telefonu (8 5) 266 33 33, el. p. pranesk@stt.lt  arba STT svetainėje Palikti pranešimą  svetainėje

Teisės aktai:
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Dokumentai Atnaujinta Dydis
Pranešimai apie korupciją. 369.43 KB
Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas 189.38 KB
Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 46 KB
Antikorupcinis visuomenės švietimas ir visuomenės informavimas 29.5 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos 2022-2024 metų korupcijos prevencijos programa ir priemonių planas, patvirtintas 2022 m. kovo 1 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-52/2. 2022-04-21 13:11:14 2.83 MB
Informacijos apie asmenį surinkimas 2022-04-22 13:38:51 127.65 KB
Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijoje 2022-04-12 11:38:33 155.97 KB
Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas 189.38 KB
Dėl korupcijos prevencinės programos įgyvendinimo 199.83 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos Antikorupcinio elgesio kodeksas 2022-04-19 20:15:31 3.16 MB

Kita aktuali informacija:

 Antikorupcinis švietimas
          Antikorupcinio švietimo vaizdo paskaitos.

 

Atnaujinta: 2023-10-30