Mokytojai ir specialistai

Vardas, pavardė Pareigybė Kvalifikacinė kategorija El. paštas

Lina Alionienė

Pradinių klasių mokytoja

Vyresnioji mokytoja

lina.alioniene@v.girzado-progimnazija.lt

Jolita Aleknavičiūtė

Pradinių klasių mokytoja

Mokytoja metodininkė

jolita.aleknaviciute@v.girzado-progimnazija.lt

Lina Babenskienė

Informacinių technologijų mokytoja

Vyresnioji mokytoja

lina.babenskiene@v.girzado-progimnazija.lt

Irena Bagdzevičienė

Istorijos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

irena.bagdzeviciene@v.girzado-progimnazija.lt

Martyna Horbačauskienė

Pradinių klasių mokytoja

Neatestuota

martyna.horbacauskiene@v.girzado-progimnazija.lt

Inga Banionienė

Fizinio ugdymo mokytoja

Mokytoja

inga.banioniene@v.girzado-progimnazija.lt

Jovita Baubonienė

Anglų kalbos mokytoja

Mokytoja

jovita.bauboniene@v.girzado-progimnazija.lt

Audronė Bilydienė

Socialinė pedagogė

Vyresnioji socialinė pedagogė audrone.bilydiene@v.girzado-progimnazija.lt

Kristina Brazauskienė

Psichologė IV kategorija kristina.brazauskiene@v.girzado-progimnazija.lt

Dovilė Butėnienė

Anglų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja dovile.buteniene@v.girzado-progimnazija.lt
Laura Petkevičiūtė Jankauskienė

Etikos mokytoja

Vyresnioji mokytoja laura.petkeviciute@v.girzado-progimnazija.lt

Rima Čepulienė

Dailės mokytoja

Mokytoja metodininkė

rima.cepuliene@v.girzado-progimnazija.lt

Aušra Černiauskienė

Pradinių klasių mokytoja

Mokytoja metodininkė

ausra.cerniauskiene@v.girzado-progimnazija.lt

Danguolė Arnauskienė

Tikybos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

danguole.arnauskiene@v.girzado-progimnazija.lt

Daiva Derškutė

Pradinių klasių mokytoja

Mokytoja metodininkė

daiva.derskute@v.girzado-progimnazija.lt

Antanas Noreika

Pradinių klasių mokytojas

Mokytojas metodininkas antanas.noreika@v.gizado-progimnazija.lt

Jurgita Džekčiorienė

Specialioji pedagogė Vyresnioji pedagogė jurgita.dzekcioriene@v.girzado-progimnazija.lt

Daiva Genevičienė

Matematikos mokytoja

Mokytoja ekspertė

daiva.geneviciene@v.girzado-progimnazija.lt

Živilė Gibaitė-Matiukienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja

zivile.gibaite-matiukiene@v.girzado-progimnazija.lt

Jūratė Grinkevičienė

Logopedė

Metodininkė jurate.grinkeviciene@v.girzado-progimnazija.lt

Birutė Gudonienė

Matematikos mokytoja

Mokytoja metodininkė

birute.gudoniene@v.girzado-progimnazija.lt

Jolanta Gurskaitė

Pradinių klasių mokytoja Mokytoja jolanta.gurskaite@v.girzado-progimnazija.lt

Hanė Jagminienė

Rusų kalbos mokytoja

Mokytoja metodininkė

hane.jagminiene@v.girzado-progimnazija.lt

Romas Jankauskas

Neformaliojo ugdymo mokytojas

Mokytojas metodininkas

romas.jankauskas@v.girzado-progimnazija.lt

Edita Rulevičienė

Pradinių klasių mokytoja

Vyresnioji mokytoja

edita.ruleviciene@v.girzado-progimnazija.lt

Jūratė Joneliūnė

Lietuvių kalbos mokytoja

Mokytoja metodininkė

jurate.joneliune@v.girzado-progimnazija.lt

Elvyra Verbickaitė

Rusų kalbos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

elvyra.verbickaite@v.girzado-progimnazija.lt

 

Lina Kačiulienė

Matematikos mokytoja

Mokytoja metodininkė

lina.kaciuliene@v.girzado-progimnazija.lt
Lijana Kajauskaitė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja lijana.kajauskaite@v.girzado-progimnazija.lt

Gintautas Kandratavičius

Fizinio ugdymo mokytojas Mokytojas metodininkas gintautas.kandratavicius@v.girzado-progimnazija.lt

Lina Kasperavičienė

Anglų kalbos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

lina.kasperaviciene@v.girzado-progimnazija.lt

Virginija Klein Dailės mokytoja Mokytoja metodininkė

virginija.klein@v.girzado-progimnazija.lt

Dovilė Kazakevičienė Karjeros specialistė, gyvenimo įgūdžių mokytoja   dovile.kazakeviciene@v.girzado-progimnazija.lt
Danguolė Klimašauskienė Lietuvių kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja danguole.klimasauskiene@v.girzado-progimnazija.lt

Violeta Krikščiūnienė

Geografijos mokytoja

Mokytoja metodininkė

violeta.kriksciuniene@v.girzado-progimnazija.lt

Česlovas Kriščiūnas

Muzikos mokytojas

Mokytojas metodininkas

ceslovas.krisciunas@v.girzado-progimnazija.lt

Erika Kriščiūnienė

Logopedė Metodininkė erika.krisciuniene@v.girzado-progimnazija.lt

Romaldas Kriugžda

Technologijų mokytojas

Vyresnysis mokytojas

romaldas.kriugzda@v.girzado-progimnazija.lt

Janina Krutkevičienė

Biologijos mokytoja

Mokytoja metodininkė

janina.krutkeviciene@v.girzado-progimnazija.lt

Vilija Kudrevičiūtė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

vilija.kudreviciute@v.girzado-progimnazija.lt

Justinas Kursevičius

Fizinio ugdymo mokytojas

Vyresnysis mokytojas

justinas.kursevicius@v.girzado-progimnazija.lt

Lina Lelešienė

Anglų kalbos mokytoja

Mokytoja metodininkė

lina.lelesiene@v.girzado-progimnazija.lt

Darius Miškinis Lietuvių kalbos mokytojas Vyresnysis mokytojas darius.miskinis@v.girzado-progimnazija.lt

Rasa Mackevičienė

Pradinių klasių mokytoja

Vyresnioji mokytoja

rasa.mackeviciene@v.girzado-progimnazija.lt

Daiva Matačiūnienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

daiva.mataciuniene@v.girzado-progimnazija.lt

Rita Medvedevienė

Lietuvių kalbos mokytoja

Mokytoja metodininkė

rita.medvedeviene@v.girzado-progimnazija.lt

Valdas Morkūnas

Fizinio ugdymo mokytojas

Vyresnysis mokytojas

valdas.morkunas@v.girzado-progimnazija.lt
Viktorija Morkūnienė Specialioji pedagogė Neatestuota viktorija.morkūniene@v.girzado-progimnazija.lt

Vilija Možeikienė

Pradinių klasių mokytoja

Vyresnioji mokytoja

vilija.mozeikiene@v.girzado-progimnazija.lt

Daiva Nasevičienė

Tikybos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

daiva.naseviciene@v.girzado-progimnazija.lt

Neringa Subačienė

Lietuvių kalbos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

neringa.subaciene@v.girzado-progimnazija.lt

Vidutė Patlapienė

Pradinių klasių mokytoja

Mokytoja metodininkė

vidute.patlapiene@v.girzado-progimnazija.lt

Asta Paulauskienė

Pradinių klasių mokytoja

Mokytoja metodininkė

asta.paulauskiene@v.girzado-progimnazija.lt

Loreta Pikšrytė-Jankauskienė Lietuvių kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja loreta.piksryte-jankauskiene@v.girzado-progimnazija.lt

Violeta Prokarenkienė

Istorijos mokytoja

Mokytoja metodininkė

violeta.prokarenkiene@v.girzado-progimnazija.lt

Jolanta Radkevičienė

Vokiečių kalbos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

jolanta.radkeviciene@v.girzado-progimnazija.lt

Margarita Rainienė

Šokio mokytoja

Vyresnioji mokytoja

margarita.rainiene@v.girzado-progimnazija.lt

Aida Rakauskienė

Psichologė IV kategorija aida.rakauskiene@v.girzado-progimnazija.lt

Judita Ražanaitė

Pradinių klasių mokytoja 

Mokytoja

judita.razanaite@v.girzado-progimnazija.lt

Gražina Ruginienė

Chemijos mokytoja

Mokytoja metodininkė

grazina.ruginiene@v.girzado-progimnazija.lt

Aušra Samoškaitė

Pradinių klasių mokytoja

Vyresnioji mokytoja

ausra.samoskaite@v.girzado-progimnazija.lt

Aušra Sapitavičienė 

Anglų kalbos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

ausra.sapitaviciene@v.girzado-progimnazija.lt

Renata Sausaitienė

Pradinių klasių mokytoja

Mokytoja ekspertė

renata.sausaitiene@v.girzado-progimnazija.lt

Loreta Statkutė

Pradinių klasių mokytoja

Vyresnioji mokytoja

loreta.statkute@v.girzado-progimnazija.lt

Nijolė Šatrauskienė

Pradinių klasių mokytoja

Mokytoja metodininkė

nijole.satrauskiene@v.girzado-progimnazija.lt

Jūratė Šeškevičienė Pradinių klasių mokytoja Mokytoja metodininkė

jurate.seskeviciene@v.girzado-progimnazija.lt

Danguolė Šiaulienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

danguole.siauliene@v.girzado-progimnazija.lt

Jūratė Šimienė

Pradinių klasių mokytoja

Mokytoja metodininkė

jurate.simiene@v.girzado-progimnazija.lt

Romualdas Urmilevičius

Neformaliojo ugdymo mokytojas

  romualdas.urmilevicius@v.girzado-progimnazija.lt
Gabrielė Vaičekauskaitė Fizinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja gabrielė.vaicekauskaite@v.girzado-progimnazija.lt

Ilona Vaitelienė

Anglų kalbos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

ilona.vaiteliene@v.girzado-progimnazija.lt

Gitana Valkavičienė

Anglų kalbos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

gitana.valkaviciene@v.girzado-progimnazija.lt

Rasa Vilimiemė

Technologijų mokytoja

Mokytoja metodininkė

rasa.vilimiene@v.girzado-progimnazija.lt

Rasa Zaksienė Muzikos mokytoja, PUG meninio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja rasa.zaksiene@v.girzado-progimnazija.lt
Lina Zaveckienė Socialinė pedagogė Vyresnioji socialinė pedagogė lina.zaveckiene@v.girzado-progimnazija.lt
Skaidrutė Žukauskienė Fizikos mokytoja Vyresnioji mokytoja skaidrute.zukauskiene@v.girzado-progimnazija.lt
Atnaujinta: 2024-02-09