Turto inventorizacijos komisijos

ILGALAIKIO MATERIALAUS TURTO INVENTORIZAVIMO KOMISIJA

  1. Rita Žukauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui - komisijos pirmininkė;
  2. Justinas Trinkūnas, kompiuterininkas - narys;
  3. Arūnas Bilyda, ūkvedys -narys;
  4. Lina Sasevičienė, bibliotekininkė -narys.

ILGALAIKIO TURTO, TRUMPALAIKIO TURTO IR ATSARGŲ NURAŠYMO KOMISIJA

  1. Aušra Kudrevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui - komisijos pirmininkė;
  2. Kristina Putnikienė, bibliotekininkė;
  3. Arūnas Bilyda, ūkvedys;
  4. Lina Sasevičienė, bibliotekininkė.
Atnaujinta: 2023-10-30