Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė

  1. Hanė Jagminienė, rusų kalbos mokytoja, grupės vadovė;
  2. Skaidrutė Žukauskienė, fizikos mokytoja;
  3. Lina Lelešienė, anglų kalbos mokytoja;
  4. Jūratė Šimienė, pradinių klasių mokytoja;
  5. Daiva Matačiūnienė, pradinių klasių mokytoja;
  6. Kristina Brazauskienė, psichologė;
  7. Aida Rakauskienė, psichologė;
  8. Aušra Kudrevičienė, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, koordinuojanti veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės darbą.
Atnaujinta: 2023-10-30