Metodinės grupės

Pedagoginės psichologinės pagalbos metodinė grupė

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Pastabos

1.

Audronė Bilydienė

Socialinė pedagogė

              

3.

Jurgita Džekčiorienė

Specialioji pedagogė

 

4

Kristina Brazauskienė

Psichologė

 

5.

Jūratė Grinkevičienė

Logopedė

 

6.

Erika Kriščiūnienė

Logopedė

 

7.

Rakauskienė Aida

Psichologė

Pirmininkė 

8.

Lina Zaveckienė

Socialinė pedagogė

 

9. Dovilė Kazakevičiėnė Karjeros specialistė

 

 

10. Viktorija Morkūnienė

Specialioji pedagogė

 

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinė grupė

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Pastabos

1.

Danguolė Šiaulienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Pirmininkė              

2.

Vilija Kudrevičiūtė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

3.

Lijana Kajauskaitė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

 

4.

Živilė Gibaitė Matiukienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja  
5. 
Violeta Lekavičienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

 

Pradinio ugdymo metodinė grupė

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Pastabos

1.

Vilija Možeikienė

Pradinio ugdymo mokytoja     

Pirmininkė       

2.

Jolita Aleknavičiūtė

Pradinio ugdymo mokytoja

 

3.

Lina Alionienė

Pradinio ugdymo mokytoja

 

4.

Edita Rulevičienė

Pradinio ugdymo mokytoja

 

5.

Aušra Černiauskienė

Pradinio ugdymo mokytoja

 

6.

Daiva Derškutė

Pradinio ugdymo mokytoja

 

7.

Antanas Noreika

Pradinio ugdymo mokytojas

 

8. Maryna Horbačauskienė

Pradinio ugdymo mokytoja

 

9.

Rasa Mackevičienė Pradinio ugdymo mokytoja

 

10.

Daiva Matačiūnienė

Pradinio ugdymo mokytoja

 

11.

Vidutė Patlapienė

Pradinio ugdymo mokytoja

 

12.

Asta Paulauskienė

Pradinio ugdymo mokytoja

 

13.

Judita Ražanaitė

Pradinio ugdymo mokytoja

 

14.

Aušra Samoškaitė

Pradinio ugdymo mokytoja

 

15.

Renata Sausaitienė

Pradinio ugdymo mokytoja

 

16.

Loreta Statkutė

Pradinio ugdymo mokytoja

 

17.

Nijolė Šatrauskienė

Pradinio ugdymo mokytoja

 

18.

Jūratė Šeškevičienė

Pradinio ugdymo mokytoja

 

19.

Jūratė Šimienė

Pradinio ugdymo mokytoja

 

20.

Jolnata Gurskaitė

Pradinio ugdymo mokytoja

 

Užsienio kalbų metodinė grupė

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Pastabos

1.

Lina Kasperavičienė

Anglų kalbos mokytoja

Pirmininkė  

2.

Jovita Baubonienė

Anglų kalbos mokytoja

 

3.

Hanė Jagminienė

Rusų kalbos mokytoja

 

4.

Dovilė Butėnienė

Anglų kalbos mokytoja

 

5.

Elvyra Verbickaitė

Rusų kalbos mokytoja

 

6.

Lina Lelešienė

Anglų kalbos mokytoja

 

7.

Jolanta Radkevičienė

Vokiečių kalbos mokytoja

 

8.

Aušra Sapitavičienė

Anglų kalbos mokytoja  

9.

Ilona Vaitelienė

Anglų kalbos mokytoja

 

10. Gitana Valkavičienė

Anglų kalbos mokytoja 

 

Technologijų, menų ir fizinio ugdymo metodinė grupė

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Pastabos

1.

Rasa Vilimienė

Technologijų mokytoja

Pirmininkė    

2. Inga Banionienė

Fizinio ugdymo mokytoja

 

3.

Rima Čepulienė

Technologijų mokytoja

 

4.

Gintautas Kandratavičius

Fizinio ugdymo mokytojas

 

5.

Virginija Klein

Dailės mokytoja

 

6.

Justinas Kursevičius

Fizinio ugdymo mokytojas   

 

7.

Česlovas Kriščiūnas

Muzikos mokytojas

 

8.

Romualdas Kriugžda

Technologijų mokytojas

 

9.

Valdas Morkūnas

Fizinio ugdymo mokytojas

 

10.

Gabrielė Vaičekauskaitė

Fizinio ugdymo mokytoja

 

11.

Rasa Zaksienė

Muzikos mokytoja

 

Matematikos ir informacinių technologijų metodinė grupė

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Pastabos

1.

Birutė Gudonienė

Matematikos mokytoja

Pirmininkė      

2.

Lina Babenskienė

Informacinių technologijų mokytoja

 

3.

Daiva Genevičienė

Matematikos mokytoja

 

4.

Lina Kačiulienė

Matematikos mokytoja

 

Lietuvių kalbos ir dorinio ugdymo metodinė grupė

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Pastabos

1.

Rita Medvedevienė

Lietuvių kalbos mokytoja       

Pirmininkė  

2.

Jūratė Joneliūnė

Lietuvių kalbos mokytoja

 

3.

Neringa Subačienė

Lietuvių kalbos mokytoja

 

4.

Loreta Pikšrytė Jankauskienė

Lietuvių kalbos mokytoja

Vaiko auginimo atostogose

5.

Danguolė Klimašauskienė

Lietuvių kalbos mokytoja

 
6. Darius Miškinis Lietuvių kalbos mokytojas  

7.

Laura Petkevičiūtė Jankauskienė

Etikos mokytoja

 

8.

Rasutė Černiauskienė

Tikybos mokytoja

 

9.

Daiva Nasevičienė

Tikybos mokytoja

 

Socialinių ir gamtos mokslų metodinė grupė

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Pastabos

1.

Violeta Krikščiūnienė

Geografijos mokytoja  

  

2.

Irena Bagdzevičienė

Istorijos mokytoja

 

3.

Janina Krutkevičienė

Biologijos mokytoja

Pirmininkė

4.

Violeta Prokarenkienė

Istorijos mokytoja

 

5.

Gražina Ruginienė

Chemijos mokytoja

 

6.

Žukauskienė Skaidrutė

Fizikos mokytoja

 

Klasių vadovų metodinė grupė

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Pastabos

1.

Violeta Prokarenkienė

5a klasės vadovė   

Pirmininkė    

2.

Lina Lelešienė

5b klasės vadovė

 

3.

Jūratė Joneliūnė

5c klasės vadovė  

4.

Lina Kasperavičienė

5d klasės vadovė

 

5.

Irena Bagdzevičienė

5e klasės vadovė

 

6.

Rima Čepulienė

6a klasės vadovė

 

7.

Violeta Krikščiūnienė

6b klasės vadovė

 

8.

Jolanta Radkevičienė

6c klasės vadovė

 

9.

Lina Babenskienė

6d klasės vadovė

 

10.

Daiva Nasevičienė 6e klasės vadovė

 

11.

Danguolė Klimašauskienė 

7a klasės vadovė

 

12.

Janina Krutkevičienė

7b klasės vadovė  

13.

Gabrielė Vaičekauskaitė

7c klasės vadovė

 

14.

Skaidrutė Žukauskienė

7d klasės vadovė

 

15. 

Dovilė Butėnienė

7e klasės vadovė  
16.

Rita Medvedevienė

8a klasės vadovė  

17.

Jovita Baubonienė

8b klasės vadovė

 

18.

Ilona Vaitelienė 8c klasės vadovė

 

19.

Rasa Vilimienė

8d klasės vadovė

 

20. 

Inga Banionienė

8e klasės vadovė  
Atnaujinta: 2024-04-17