Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos pedagogų etikos komisija

Pedagogų etikos komisija Atnaujinta Dydis
Pedagogų etikos kodeksas, patvirtintas 2020 m. sausio 3 d. direktoriaus įsakymu Nr.V1-1. 2022-02-13 16:47:16 393.22 KB

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos pedagogų etikos komisija, patvirtinta direktoriaus 2023 m. sausio 10 d. įsakymu Nr.V1-11.

  1. Daiva Nasevičienė,  tikybos  mokytoja, komisijos pirmininkė;
  2. Romaldas Kriugžda, technologijų mokytojas, komisijos pirmininko pavaduotojas;
  3. Jolita Aleknavičiūtė, pradinio ugdymo mokytoja;
  4. Asta Paulauskienė, pradinio ugdymo mokytoja;
  5. Lina Babenskienė, informacinių technologijų mokytoja.
Atnaujinta: 2023-10-30