Pedagogų etikos komisija

Pedagogų etikos komisija Atnaujinta Dydis
Patvirtinta Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2020 m. sausio 3 d. įsakymu Nr.V1-2. 2022-02-13 16:46:14 187.67 KB
Pedagogų etikos kodeksas, patvirtintas 2020 m. sausio 3 d. direktoriaus įsakymu Nr.V1-1. 2022-02-13 16:47:16 393.22 KB

  1. Romaldas Kriugžda, technologijų vyr. mokytojas-komisijos pirmininkas;
  2. Nijolė Navickienė,  lietuvių kalbos vyr. mokytoja-komisijos pirmininko pavaduotoja;
  3. Hanė Jagminienė, rusų kalbos vyr. mokytoja-narė;
  4. Zofija Junevičienė, rusų kalbos vyr. mokytoja-narė;
  5. Lina Babenskienė, informacinių technologijų  vyr. mokytoja-narė.
Atnaujinta: 2022-07-06