Mokinių priėmimo į progimnaziją komisija

 

Mokinių priėmimo į progimnaziją komisija Atnaujinta Dydis
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2022 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. V1-30 „Dėl priėmimo į Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnaziją 2022-2023 m. m. komisijos sudarymo“. 2022-02-13 16:53:46 251.57 KB

  1. Rita Žukauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui - komisijos pirmininkė;
  2. Lina Bartkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui-narė;
  3. Aušra Kudrevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui-narė;
  4. Jurgita Džekčiorienė, specialioji pedagogė-narė;
  5. Miglė Balčiūnaitė - Kazanavičienė, direktoriaus pavduotoja ugdymui - narė;
  6. Aušra Černiauskienė, pradinių klasių mokytoja-narė;
  7. Raimonda Ikasalaitė-Marcinkevičienė, progimnazijos tarybos atstovė-narė.
Atnaujinta: 2024-03-04