Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija

Atestacijos komisija Atnaujinta Dydis
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atetacijos komisijos darbo reglamentas, patvirtintas 2019 m. gruodžio 13 d. direktoriaus įsakymu Nr.V1-255. 2022-02-13 17:00:56 187.35 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2020 - 2022 metų atestacijos programa 338.63 KB
Patvirtinta Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 2019 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. DS-SV-100. 178.58 KB

  1. Rita Žukauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui-komisijos pirmininkė;
  2. Virginija Batutienė, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė-narė;
  3. Rita Medvedevienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos atstovė-narė;
  4. Violeta Prokarenkienė, istorijos mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos atstovė-narė;
  5. Gražina Ruginienė, chemijos mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos atstovė-narė;
  6. Renata Sausaitienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos atstovė-narė;
  7. Jūratė Šeškevičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, profesinės sąjungos atstovė-narė.
Atnaujinta: 2023-10-30