Darbo grupė 2021-2022 m.m. ugdymo planui parengti

  1. Aušra Kudrevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  2. Lina Bartkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  3. Rita Žukauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  4. Jūratė Šeškevičienė, pradinių klasių mokytoja;
  5. Violeta Prokarenkienė, istorijos mokytoja;
  6. Lina Kasperavičienė, anglų kalbos mokytoja;
  7. Jurgita Džekčiorienė, specialioji pedagogė.
Atnaujinta: 2023-05-03