Darbo grupė 2023-2024 ir 2024-2025 m.m. ugdymo planui parengti

  1. Lina Bartkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, grupės vadovė;
  2. Aušra Kudrevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  3. Miglė Balčiūnaitė Kazanavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  4. Rita Žukauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  5. Birutė Gudonienė, matematikos mokytoja, Metodinės tarybos pirmininkė;
  6. Aida Rakauskienė, psichologė, pedagoginės psichologinės pagalbos grupės pirmininkė;
Atnaujinta: 2023-10-30