Prevencija dokumentai

Informacijos santrauka žalingų įpročių tema bei rekomendacijas tėvams/globėjams, kaip prisidėti prie vaikų, jaunuolių žalingų įpročių (alkoholio, rūkymo, narkotinių, kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo) prevencijos

Friends patyčių prevencijos programos 2023 m. mokinių ir darbuotojų apklausa

 

Progimnazijos vaiko gerovės komisijos sudėtis

Nr. Vardas, Pavardė Pareigos

1.

Miglė Balčiūnaitė-Kazanavičienė Pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2.

Lina Sasevičienė Sekretorė, bibliotekininkė

3.

Jurgita Džekčiorienė

Narė, specialioji pedagogė

4.

Aida Rakauskienė Narė, psichologė

5.

Audronė Bilydienė

Narė, socialinė pedagogė

6.

Kristina Brazauskienė

Narė, psichologė

7.

Erika Kriščiūnienė

Narė, logopedė

8.

Jūratė Grinkevičienė

Narė, logopedė

9. Lina Zaveckienė Narė, socialinė pedagogė
10. Rasa Mackevičienė Narė, pradinių klasių mokytoja
11. Violeta Krikčiūnienė Narė, geografijos mokytoja
Atnaujinta: 2024-03-06