Paskatinimai ir apdovanojimai

   
Padėkos raštai už 2021 - 2022 m.m. įteikti mokytojams, ketverius metus atsakingai vykdžiusiems klasės vadovo pareigas. Ketvirtokus išlydėjo ir padėkos raštus gavo pradinių klasių mokytojos: Rasa Mackevičienė, Aušra Černiauskienė, Leonora Jankauskienė, Vidutė Patlapienė. Padėkos raštus gavo aštuntų klasių vadovės: Rima Čepulienė, Lina Babenskienė, Jolanta Radkevičienė, Daiva Nasevičienė ir Violeta Krikščiūnienė. 
 
Padėkos raštais už puikų mokymąsi 2021-2022 m. m.  apdovanoti 107 1 - 4 klasių mokiniai 
Padėkos raštais už puikų mokymąsi 2021-2022 m. m.  apdovanoti  52 5 - 8  klasių mokiniai
Padėkos raštais už aktyvią socialinę - pilietinę veiklą apdovanoti 96 5 - 8 klasių mokiniai 
 
Atnaujinta: 2022-07-06