Skaitmeninės mokymo(si) priemonės 1- 4 klasių mokiniams

BENDROS

EMA (elektroninė mokymosi aplinka)                 https://emapamokos.lt/
Skaitmeninė edukacijos laboratorija EDUKA     https://www.eduka.lt/
Naujoviška mokymosi metodika vaikams          https://www.mokinukai.lt/
                                                                                   http://mkp.emokykla.lt/rainforest/
                                                                                   https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/
                                                                                   https://pradinukai.lt/index.php/siuntiniai/category/20-lietuviu-k
                                                                                   https://pradinukas.jimdofree.com/
                                                                                   https://epeliukai.lt/
                                                                                   http://mokinukai.lt/
                                                                                   https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones
                                                                            
                                                                                                                                                          
                                                                                   https://ismaniejirobotai.ugdome.lt/index.php?mod=13
LRT vaikams                                                            https://www2.lrt.lt/vaikams
LRT "Įdomiosios pamokos"                              https://www.lrt.lt/naujienos/tavo-lrt/15/1151138/del-koronaviruso-namie-likusiems-vaikams-lrt-televizija-rengia-nauja-laida-idomiosios-pamokos-tiesiogiai            

LIETUVIŲ KALBA

Lietuvių kalbos testai, diktantai                            https://pradinukai.lt/testas/testai
                                                                                   http://www.klaidutis.lt/?module=rasyba
                                                                                   https://e.sviesa.lt/diktantai/
Pasakos, skaitiniai vaikams                                  http://www.pasakorius.lt/
                                                                                   https://www.vaikams.lt/pasakos/
                                                                                   http://www.pasakosvaikams.lt/pasakos-mp3/
                                                                                   https://www.pasakos.lt/
                                                                                   https://www.pakartot.lt/album/broliu-grimu-pasakos-vaikams
                                                                                   https://www.vyturys.lt/
                                                                         https://www.lrt.lt/vaikams/pradinukams/24-radijo-pasakos/6670-gyvuliu-kalba
Eilėraštukai vaikams                                               http://eilerastukaivaikams.blogspot.com/
Abėcėlė                                                                     https://www.youtube.com/watch?v=PFlzQU0GgMY                                                

ANGLŲ KALBA 2- 4 KLASĖS 

Klausymas:

1. www.123listening.com
2. www.youtube.com
3. www.study.com/listening-activities/
4. www.learenglishkids.britishcouncil.org/listen-watch/

Rašymas:

1. www.minds-in-bloom.com
2. www.learnenglishkids.britishcouncil.org/writing-practice/
3. www.english-4kids.com
4. www.jumpstart.com
5. www.homeschooling-ideas.com

Skaitymas:

1. www.english-for-students.com
2. www.storiestogrowby.org
3. www.filtobox.com
4. apps: best short stories for kids
5. www.youtube.com

Gramatika:

1. www.youtube.com: english grammar lessons for beginners

MATEMATIKA

https://mw.10monkeys.com/v1/lt/?lite=1#/intro


PASAULIO PAŽINIMAS

Žaliasis tyrinėtojas                                                    https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones/4753
3D filmas „Gamtukai“ I dalis                                   https://gamtosknyga.lt/videos/3d-filmas-gamtukai-i-dalis/
3D filmas „Gamtukai“ II dalis                                  https://www.youtube.com/watch?v=MjkTvXbVGtk
Edukacinis filmas „Lietuvos gamta“                         https://www.youtube.com/watch?v=gO1vZxf7KrI
Laukinės gamtos slėpiniai                                          https://www.youtube.com/watch?v=WwzzaNA8l6k
4 metų laikai                                                               https://www.youtube.com/watch?v=l5KOhH-yNag
Filmas namai                                                              https://www.youtube.com/watch?v=0BxxWNnnFUg
Planetos katastrofos                                                   https://www.youtube.com/watch?v=pN9ckK1dVqY
Viskas apie Lietuvą                                                    https://www.youtube.com/watch?v=LfCdArOYNp0

Pasaulio pažinimo pamokų veiklų aprašai (2018),  skirti padėti mokytojams pamokose.

MUZIKA

Žaidimas atspėk natas:

https://dudorius.lt/zaidimas-atspek-natas/?fbclid=IwAR3JlQmPRc2jKtvFrHzi_z-dOn9YYk7dNbZLt48ssr3-CMezjNdPAzPL2Rs
https://youtu.be/4vZ5mlfZlgk?list=PLzPP1Evz0WkSXR9jEm_DZrtyKzZtxkcbl

Skaitmeninė muzikinė mokymo(si) priemonė               http://lom.emokykla.lt/public/object_view.php?object_id=5110

GAMTOSAUGA

Aplinkos poveikis                                                      https://www.youtube.com/watch?v=1fD1Tfqkjpo
Gamtos sauga                                                           https://www.youtube.com/watch?v=KMK-ATyY5j4
                                                                                  https://www.youtube.com/watch?v=n3tTN6CdpVc&list=PLsWPbgeN0mBvlSll2tj-REYDXqeisFET9&index=18
Vandens tarša                                                           https://www.youtube.com/watch?v=BRbkMPlu7Oo
Gaisras gamtoje                                                       https://www.youtube.com/watch?v=6pRZPmmUJZI
                                                                                  https://www.youtube.com/watch?v=2N28Ep9pWrs
Atliekų rūšiavimas                                                    https://www.youtube.com/watch?v=OYeIYI1-CG0
                                                                                  https://www.youtube.com/watch?v=2hlqob67MsM
                                                                                  https://www.youtube.com/watch?v=vrQavK77Sh8

SVEIKATA IR HIGIENA

Mankšta         
https://www.youtube.com/watch?v=i_HqmyZbwBE&list=PLsWPbgeN0mBvlSll2tj-REYDXqeisFET9&index=4

Higiena                                                                    https://www.youtube.com/watch?v=OAZL-L3Xn6A
                                                                                 https://www.youtube.com/watch?v=9lq9AfvaFuw&t=35s
                                                                                 https://www.youtube.com/watch?v=DId6gjN-uNU                                                                                                                                    

                                                                                 https://www.youtube.com/watch?v=FcnG14WGjcw
                                                                                 https://www.youtube.com/watch?v=R0oIXCHXE74&list=PL0wb9vZuM8ANzTLw5tKKpJ8Qp_PoPeX4L

Mityba                              

https://www.youtube.com/watch?v=qF5a7xmdNkw   
https://www.youtube.com/watch?v=WHxbqqUTa7s&list=PLsWPbgeN0mBvlSll2tj-REYDXqeisFET9&index=12                                            

LAISVALAIKIS

Pasakos, biblija vaikams, konkursai,
žaidimai, muzika, vaikų kūryba                                    https://www.zvaigzdele.lt/
Proto mankštos, pasakos, eilėraščiai,
šventėms, pomėgiams įdomybės                                http://www.ltvirtove.lt/
Profesijos                                                                   http://www.mukis.lt/lt/profesiju_filmai.html
                                                                                   http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/testai
http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/testai/nauja-protu-kovos

Saugus internetas, be patyčių!                                   https://www.draugiskasinternetas.lt/ 
                                                                                    http://testas.draugiskasinternetas.lt/
                                                                                    https://www.bepatyciu.lt/
Įvairūs testai                                                               https://vjlc.pavb.lt/bites-testas/
Eksperimentai                                                             https://www.youtube.com/watch?v=YwRkWdBQJpE
 

Virtualūs turai po muziejus                                            

https://www.muziejai.lt/Virtuali_galerija/Virtuali_galerija.lt.asp?id=9&name=Virtual%C5%ABs%20turai https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1152184/12-garsiu-muzieju-siulo-virtualias-ekskursijas-kuriose-galite-dalyvauti-nepakildami-nuo-sofos

PAGALBA MOKYTOJUI 

  • Pasaulio pažinimo pamokų veiklų aprašai (2018),  skirti padėti mokytojams pamokose.
  • Lietuvių kalbos mokymo(si) priemonė „Mano abėcėlė“ (2017). Ši mokymo(si) priemonė yra skirta pirmos klasės mokiniams, lankantiems bendrojo ugdymo mokyklą, ugdymo programas vykdančių tautinės mažumos kalba. „Mano abėcėlė“ padės pirmokui įgyti lietuvių kalbos (klausymo, kalbėjimo, skaitymo ir rašymo) pradmenis, ugdytis socialinius, pilietinius ir kultūrinius gebėjimus, būtinus mokinio visaverčiam asmeniniam ir visuomeniniam gyvenimui, sėkmingam tolesniam mokymuisi, pagrindus.
  • Metodinė priemonė tautinių mažumų mokyklų pradinių klasių mokytojams „Lietuvių kalbos mokymas pradinėse klasėse“ (2018). Leidinys  skirtas pradinių klasių mokytojams, dirbantiems tautinių mažumų mokyklose. Jos tikslas – paskatinti pradinių klasių mokytojus integruoti lietuvių kalbos mokymąsi į visus mokomuosius dalykus ir kitas ugdymo veiklas, ieškoti idėjų, ne tik naudotis pateiktais pavyzdžiais, bet ir kurti savus. https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/integruotos%20uzduotys_%20galutinis.pdf
  • Pasaulio pažinimas 1-4 klasei (teorija, vaizdo medžiaga, testai, užduotys, animacija:http://www.gamtukai.lt/
  • http://www.vedlys.smm.lt/1-4_klasiu_pamoku_veiklu_aprasai.html
  • https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/prad
  • Įvertinus didžiulius iššūkius, kurie laukia Lietuvos mokyklų vadovų, mokytojų, mokinių ir visos bendruomenės rengiantis ugdymą organizuoti nuotoliniu būdu, VDU siūlo pagalbą mokykloms, dalijantis patirtimi, pasiūlant sprendimus ir sukuriant reikalingus infrastruktūrinius išteklius.\
  • Kviečiame registruotis mokyklas konsultaciniams renginiams ir pagalbai šiuo adresu:
    https://docs.google.com/document/d/1myd9zOd2koWXK2IGhg6BvLwrvJPm6dzXvKzfoubAXXg/edit

 

Atnaujinta: 2023-10-30