Ikimokyklinis ugdymas

Informacija

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos Antakalnio skyriaus ikimokyklinio ugdymo grupė teikia ikimokyklinio ugdymo paslaugas.  

Šiuo metu įstaigoje veikia  mišri ikimokyklinio ugdymo grupė:

,,Kodėlčiukai” – mišri ikimokyklinio ugdymo grupė, kurią lanko 2–6 metų vaikai;

Atlyginimas už vaiko išlaikymą:

Mokestis už maitinimą: iki 3 metų amžiaus – 2,30 Eur už dieną,  nuo 3 iki 6 metų amžiaus – 2,70 Eur už dieną (pusryčiai – 0,60 Eur, pietūs – 1,50 Eur, vakarienė – 0,60 Eur)

Abonentinis mokestis: tai mokestis vaikams, kurie ugdomi pagal ikimokyklinio ugdymo programą, ugdymo reikmėms tenkinti, edukacinėms erdvėms įrengti ir atnaujinti bei aplinkai išlaikyti  nuo 2023 m. sausio 1 d. – 21 Eur. Abonentinis (ugdymo) mokestis mokamas už kiekvieną lankytą ar nelankytą mėnesį, išskyrus karantino laikotarpį ir laikino uždarymo vasarai arba remonto darbams laikotarpiu. Abonentinis mokestis keičiasi, pasikeitus minimaliam darbo užmokesčiui (skaičiuojasi 2,5 proc. nuo minimalios algos).

Informacija dėl apmokėjimo už darželį:

  1. Mokestį už vaiko išlaikymą prašome sumokėti iki kito mėnesio 20 d.
  2. Jei mokesčio kvite likutis su minusu – mokėti nereikia (permoka).
  3. Jei sumokėjote kitą mėnesį nei nurodyta kvite – išminusuokite sumokėtą sumą.
  4. Mokėjimo pavedime (paskirtyje) įrašykite vaiko, už kurį mokate, vardą, pavardę.
  5. Mokant išmaniąja programėle nesimato nei vaiko kodo, nei pavardės.
  6. Prašome mokėti tai, kas nurodyta kvite (neapvalinkite).
  7. Negavus mokėjimo kvito, kilus klausimams dėl atlyginimo už vaiko išlaikymą ir/arba priskaičiuotos sumos prašome kreiptis į direktoriaus pavaduotoją ugdymui Ritą Žukauskaitę (tel. 861026511, el. paštu: rita.zukauskaite@v.girzado-progimnazija.lt)

Tekstas apie ikimokyklinį ugdymą

Atnaujinta: 2023-10-30