Metodinė taryba

Metodinės tarybos pirmininkė – Birutė Gudonienė, matematikos mokytoja metodininkė,
matematikos ir informacinių technologijų metodinės grupės pirmininkė. Išrinkta Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos Metodinėje taryboje 2020 m. sausio 14 d., posėdžio protokolo Nr. MT-1.

METODINĖS TARYBOS SUDĖTIS
1.
Aida Rakauskienė - psichologė, pedagoginės psichologinės pagalbos metodinės grupės pirmininkė;
2. Danguolė Šiaulienė - PUG mokytoja, priešmokyklinio ir  ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė;
3. Lina Kasperavičienė - anglų kalbos mokytoja, užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
4. Rasa Vilimienė - technologijų mokytoja, technologijų,  menų ir fizinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė;
5. Rita Medvedevienė - lietuvių kalbos mokytoja, lietuvių kalbos ir dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė;
6. Jūratė Šeškevičienė - pradinių klasių mokytoja, pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
7. Janina Krutkevičienė - biologijos mokytoja, socialinių ir gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė;
8. Violeta Prokarenkienė - istorijos mokytoja, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė.

Dokumentai Atnaujinta Dydis
Metodinės tarybos veiklos reglamentas 2022-06-17 20:50:57 198.93 KB
Metodinės grupės 2023-09-11 14:55:43 158.04 KB

Atnaujinta: 2023-10-30