Metodinė taryba

Metodinės tarybos pirmininkė – Birutė Gudonienė, matematikos mokytoja metodininkė,
matematikos ir informacinių technologijų metodinės grupės pirmininkė. Išrinkta Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos Metodinėje taryboje 2020 m. sausio 14 d., posėdžio protokolo Nr. MT-1.

METODINĖS TARYBOS SUDĖTIS
1.
Audronė Bilydienė - socialinė pedagogė, pedagoginės psichologinės pagalbos metodinės grupės pirmininkė;
2. Danguolė Šiaulienė - PUG mokytoja, priešmokyklinio ir  ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė;
3. Lina Kasperavičienė - anglų kalbos mokytoja, užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
4. Rasa Vilimienė - technologijų mokytoja, technologijų,  menų ir fizinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė;
5. Rita Medvedevienė - lietuvių kalbos mokytoja, lietuvių kalbos ir dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė;
6. Jūratė Šeškevičienė - pradinių klasių mokytoja, pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
7. Violeta Krikščiūnienė - geografijos mokytoja, socialinių ir gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė;
8. Violeta Prokarenkienė - istorijos mokytoja, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė.

Dokumentai Atnaujinta Dydis
Metodinės tarybos veiklos reglamentas 2022-06-17 20:50:57 198.93 KB
Metodinės grupės 2022-11-15 10:03:57 207.79 KB

Atnaujinta: 2023-02-03