Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos 2021 – 2022 ir 2022-2023 mokslo metų priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planas patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. V1-156. 2023-03-14 13:02:10 749.37 KB
KAIŠIADORIŲ VACLOVO GIRŽADO PROGIMNAZIJOS 2023-2025 METŲ STRATEGINIS PLANAS, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2023-02-15 įsakymu Nr. V1-27 2023-03-14 13:05:46 629.75 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos 2023 metų veiklos planas, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2023 m. kovo 7 d. įsakymu Nr.V1-37. 2023-03-14 13:07:54 385.95 KB
1 priedas. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2023-03-29 10:55:15 169.63 KB
2 priedas SVEIKATĄ STIPRINANČIOS MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS 2023-03-31 08:56:38 122.68 KB
3 priedas GAMTOSAUGINĖS MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS 2023-03-31 09:07:30 151.93 KB
5 priedas UGDYMO KARJERAI VEIKLOS PLANAS 2023-03-29 10:53:47 192.08 KB
6 priedas METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2023-03-29 10:54:49 246.15 KB
7 priedas MOKINIŲ KOMITETO VEIKLOS PLANAS 2023-04-19 10:35:43 155.79 KB
8 priedas BIBLIOTEKOS INFORMACINIO CENTRO VEIKLOS PLANAS 132.98 KB

 

Atnaujinta: 2023-05-03