Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos 2021 – 2022 ir 2022-2023 mokslo metų priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planas patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. V1-156. 2022-06-17 12:29:40 749.37 KB
KAIŠIADORIŲ VACLOVO GIRŽADO PROGIMNAZIJOS 2022-2024 METŲ STRATEGINIS PLANAS 2022-05-24 14:30:30 610.26 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos 2022 metų veiklos planas, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2022 m. kovo 30 d. įsakymu Nr.V1-71/1. 2022-05-24 14:30:30 596.56 KB
2022 METŲ VEIKLOS PLANAS - 1 priedas Metodinė taryba 2022-05-24 14:30:30 64.06 KB
2022 METŲ VEIKLOS PLANAS - 2 priedas Sveikatą stiprinanti mokykla 2022-05-24 14:30:30 263.42 KB
2022 METŲ VEIKLOS PLANAS - 3 priedas Mokinių savivalda 2022-05-24 14:30:30 292.09 KB
2022 METŲ VEIKLOS PLANAS - 4 priedas Informacinis centras 2022-05-24 14:30:30 660.25 KB
2022 METŲ VEIKLOS PLANAS - 5 priedas Gamtosauginė mokykla 2022-05-24 14:30:30 551.79 KB
2022 METŲ VEIKLOS PLANAS - 6 priedas Vaiko gerovės komisija 2022-05-24 14:30:30 293.59 KB

 

Atnaujinta: 2023-01-24