Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos 2023 – 2024 ir 2024-2025 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planas patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2023 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V1-100. 2023-10-31 10:08:10 706.09 KB
KAIŠIADORIŲ VACLOVO GIRŽADO PROGIMNAZIJOS 2023-2025 METŲ STRATEGINIS PLANAS, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2023-02-15 įsakymu Nr. V1-27 2023-10-18 21:22:43 629.75 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos 2023 metų veiklos planas, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2023 m. kovo 7 d. įsakymu Nr.V1-37. 2023-10-18 21:22:43 385.95 KB
1 priedas. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2023-10-18 21:22:43 169.63 KB
2 priedas SVEIKATĄ STIPRINANČIOS MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS 2023-10-18 21:22:43 122.68 KB
3 priedas GAMTOSAUGINĖS MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS 2023-10-18 21:22:43 151.93 KB
4 priedas. AKTYVIOS MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS 2023-10-18 21:22:43 73.5 KB
5 priedas UGDYMO KARJERAI VEIKLOS PLANAS 2023-10-18 21:22:43 192.08 KB
6 priedas METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2023-10-18 21:22:43 246.15 KB
7 priedas MOKINIŲ KOMITETO VEIKLOS PLANAS 2023-10-18 21:22:43 155.79 KB
8 priedas BIBLIOTEKOS INFORMACINIO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2023-10-18 21:22:43 132.98 KB