Dokumentai
Ugdymas Atnaujinta Dydis
Tėvams apie kompetencijas.pptx 1.17 MB
Socialinio-emocinio ugdymo tyrimas Kaišiadorių rajono švietimo įstaigose 4.98 MB
Pradinis ugdymas
Paskirstymas į 1 klases 2022-2023 m. m. 2022-06-17 20:12:30 138.59 KB
1-4 klasių mokiniai, 2021-2022 mokslo metus baigę aukštesniuoju lygiu 2022-06-17 20:12:53 236.7 KB
Pagrindinis ugdymas
5 - 8 klasių mokiniai, 2021-2022 mokslo metus baigę aukštesniuoju lygiu 2022-06-17 20:13:12 198.91 KB
Mokiniai, 2021-2022 m.m. akyviausiai dalyvavę socialinėje - pilietinėje veikloje (surinkę daugiau nei 15 valandų) 2022-06-17 20:13:29 400.61 KB
Nuotolinis mokymas
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V1-131/1 „Dėl Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2020 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. V1-190 „Dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašo“ pakeitimo. 432.95 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas, patvirtintas progimnazijos direktoriaus 2020 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. V1-190. 184.4 KB
Prašymas karantino/saviizoliacijos laikotarpiu mokytis iš namų 35.5 KB
Nuotolinio mokymo įsivertinimas
Mokinių tėvų apklausos rezultatai 2020 640.02 KB
Mokytojų ir mokinių apklausos rezultatai 2021 700.66 KB
Gamtosauginė mokykla
Atliekų rūšiavimas. Progimnazijoje atliktas Gamtosauginių mokyklų programos auditas 2022-02-08 20:48:31 165.34 KB
Gamtosauginės mokyklos komiteto narių sąrašas 2022-2023 m. m. 2022-10-14 10:45:22 398.81 KB
Gamtosauginės mokyklos veiklos veiksmų planas 2022-2023 m.m. 2023-01-09 13:44:37 189.32 KB
Gamtosauginis kodeksas 363.82 KB
Gamtosauginės mokyklos ataskaita 2021 - 2022 m. m. 1.9 MB
Sveikata stiprinanti mokykla
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos sveikatos stiprinimo programa 2023-2027 m. 2023-03-07 13:20:28 216.08 KB
Tyrimai ir rezultatai
2022 m. NMPP rezultatai 581.85 KB
2021-2022 m.m. 5-8 klasių mokymosi rezultatai (palyginamoji analizė) 2023-01-30 11:18:49 418.53 KB
Ugdymo turinio atnaujinimas
Ugdymo-turinio-atnaujinimas 25.46 MB
Uta planas2022 209.76 KB
Uta patvirtintas planas 411.24 KB
Prevencija
Patyčių prevencijos programos "Friends" tyrimo rezultatai 2023-01-17 09:54:25 971.24 KB
2022 -2023 m. m. penktų klasių mokinių adaptacijos tyrimo rezultatai 918.44 KB
2022 -2023 m. m. pirmų klasių mokinių adaptacijos tyrimo rezultatai 550.43 KB