Dokumentai
Tėvams Atnaujinta Dydis
Aplinkraštis būsimų penktokų tėvams 2024-05-07 14:18:23 375.97 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokyklinės uniformos įsigijimo ir dėvėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2022 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V1-122 2022-08-30 18:49:46 388.33 KB
Uniformų užsakymas 901.83 KB
Informacija 5-8 klasių mokinių tėvams apie 2023 -2024 m. m. 2023-09-15 13:34:52 792.52 KB
Progimnazijos informacinis lankstinukas 2024-05-23 16:26:35 2.07 MB
Dokumentai tėvams
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos poveikio priemonių netinkamai besielgiantiems mokiniams taikymo tvarkos aprašas, patvrtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2023 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr.V1-62. 2023-05-17 16:11:54 353.98 KB
Prašymas dėl kontrolinių darbų perrašymo 102.34 KB
Leidimas mokinio tėvams dalyvauti pamokose forma 94.68 KB
Atleidimo nuo fizinio ugdymo pamokų forma 145.8 KB
Pamokų pateisinimo forma 86.78 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas, tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2023 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr.V1-63. 124.39 KB
1-2 klasių mokinių apklausa apie IT naudojimą 364.01 KB
5-8 klasių mokinių informacinių technologijų naudojimo ypatumai ir pasekmės 733.49 KB
Konkurso "GiG mokinys" nuostatai 2024-05-22 13:12:46 228.3 KB