Dokumentai
Teisinė informacija Atnaujinta Dydis
Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys mokyklos veiklą
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas
Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija 348.75 KB
Mokyklų aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 131.03 KB
Lietuvos higienos norma HN 21 2017„Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 165.87 KB
Vaiko teisių konvencija
Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas 2022-02-11 13:49:30
Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas 2022-02-11 13:51:09
Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai
2021 m. rodiklio savivalda giluminis įsivertinimas(mokiniai) 2022-05-24 14:11:27 735 KB
Bendrojo ugdymo mokyklų 2020 m. įsivertinimo ir pažangos anketa. 2022-05-24 14:11:27 565.1 KB
2020 m. rodiklio „Veikimas kartu“ giluminio įsivertinimo išvados. 2022-05-24 14:11:27 460.57 KB
2020 metų rodiklio veikimas kartu giluminis įsivertinimas 2022-05-24 14:11:27 541.34 KB
Bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos anketa 2019 2022-05-24 14:11:27 565.1 KB
2016 m. Veiklos kokybės išorinio vertinimo ataskaita. 2022-05-24 14:11:27 705.4 KB
2019 m. platusis veiklos kokybės įsivertinimas 182.07 KB
2020 m. bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos anketa 722.65 KB
Asmenybes tapsmas 2023-01-24 12:28:52 154.96 KB