Mokytojų taryba

Progimnazijos mokytojų taryba (toliau – Mokytojų taryba) – savivaldos institucija, kurią sudaro Progimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, pedagoginiai darbuotojai, mokytojų padėjėjai, bibliotekininkai.

Lina Bartkevičienė – Mokytojų tarybos pirmininkė, progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Vadovaujantis Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos 2020-11-11 Mokytojų tarybos posėdžio protokolo Nr. V 5-8  nutarimu.

Dokumentai Atnaujinta Dydis
2021-2022 m.m. mokytojų tarybos narių sąrašas 2022-06-17 20:47:52 104.91 KB
Mokytojų tarybos darbo reglamentas (2020-01-08) 2022-06-17 20:48:15 432.4 KB

Atnaujinta: 2022-07-08