STEAM dokumentai, metodinė medžiaga

STE(A)M santrumpa žymi gamtos mokslų (angl. Science), technologijų  (angl. Technology),  inžinerijos (angl.  Engineering), meno/dizaino (angl. Art) ir matematikos (angl. Mathematics) sritis.

Mokyklinio ugdymo kontekste STEAM apima šias disciplinas:
  • gamtos mokslus (biologija, chemija, fizika, biotechnologijos, aplinkotyra, geologija);
  • inžineriją (chemijos inžinerija, civilinė inžinerija, kompiuterių inžinerija, elektros (elektronikos) inžinerija, mechanikos inžinerija, kt. inžinerinės sritys);
  • technologijas (kompiuterių ir informacinės sistemos, žaidimų kūrimas, programavimas, internetiniai ir programinės įrangos sprendimai, 3D modeliavimas);
  • meno/dizaino;
  • matematiką (matematika, statistika).

STEM + Art/Design = STE(A)M. KUO SVARBUS ŠIS UGDYMAS?

  • Probleminis, tyrinėjimu grindžiamas mokymasis;
  • Problemos atpažinimas, gamtamokslinis aiškinimas;
  • Problemos sprendimo paieška – mokslinis tyrimas (stebėjimas, eksperimentas) ir rezultatų įvertinimas;
  • Pokyčių įgyvendinimas – projektas;
  • Integralumas: • turinio • metodų • priemonių.

Kaišiadorių rajono pažangos planas ir kiti TŪM (Tūkstanmečio Mokyklų projekto) dokumentai, susiję su STEAM plėtra rajone

STEAM dokumentai, metodinė medžiaga Atnaujinta Dydis
Pagrindiniai STEM mokyklos elementai ir kriterijai 2023-09-29 15:45:59 43.97 KB
Praktinis STEAM ugdymo mokykloje įgyvendinimo ir tobulinimo VADOVAS 2023-10-18 10:46:42 2.1 MB
Daugiau apie STEAM: VDU pristatymas 4.62 MB
STEM mokyklos ženklo gavimo žingsniai 588.62 KB
Sisteminis požiūris į STEAM ugdymo taikymą mokyklose 2.6 MB
Įsivertinimas. Mokymas 172.07 KB
Įsivertinimas. Ugdymo programų pritaikymas 176.42 KB
Įsivertinimas. Vertinimas 199.13 KB
Įsivertinimas. Darbuotojų profesinis tobulėjimas 182.79 KB
Įsivertinimas. Mokyklos ryšiai 176.94 KB
Įsivertinimas. Vadovavimas mokyklai ir mokyklos kultūra 177.79 KB
Įsivertinimas. Mokyklos infrastruktūra 176.07 KB
Kaišiadorių raj. STEAM proveržio strategija 2023-2025 m.m. 646.38 KB
TŪM STEAM veiklų atmintinė. S.Bernikas 191.17 KB
TŪM STEAM tinklaveika.S.Bernikas 43.69 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos 2024-2026 m. STEAM strategija.  312.81 KB
STEAM konferencijos nuostatai, 2024 149.4 KB
STEAM konferencijos "1000 idėjų" programa. 2024 176.8 KB
STEAM projektų aprašai
Tiriamoji integruota STEAM veikla "Medžio lapų tyrimas", 5 klasė 2024-05-13 12:54:18 184.37 KB
Tiriamoji integruota STEAM veikla "Medžių paveikslai", 5 klasė 2024-05-13 12:54:18 617.79 KB
Integruotas projektas „Mikroorganizmai gadina ir saugo“, 6 klasė 2024-05-13 12:54:18 159.7 KB
Integruotas STEAM projektas "Robotai iš antrinių žaliavų", 6 klasė 2024-05-13 12:54:18 151.81 KB
Darbo pasaulyje: gyvenimo aprašymas ir atlyginimo skaičiavimas, 7 klasė 2024-05-13 12:54:18 490.08 KB
Simetrija kalėdiniuose papuošimuose: maketavimas ir gamyba, 8 klasė 2024-05-13 12:54:18 187.17 KB
Integruota tiriamoji veikla "Kur apsipirkti pigiau - Lietuvoje ar UK", 8 klasė 2024-05-13 12:54:18 147.97 KB
Integruotas gamtos mokslų projektas "Padovanok paukščiams namus", 5-8 klasės 2024-05-13 12:54:18 171.68 KB
Pradinio ugymo projektas "Kaziuko mugė" 2024-05-13 12:54:18 150.76 KB
Pradinio ugdymo projektas "Senieji amatai. Žvakių liejimas" 2024-05-13 12:54:18 174.33 KB
Pradinio ugdymo projektas "Muilo gamyba" 2024-05-13 12:54:18 170.21 KB
Pradinio ugdymo projektas - renginys „Tyrėjų akademija“. 143.18 KB

Atnaujinta: 2024-05-16