Teisės aktai

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir „Reikalavimų valstybinių ir savivaldybių mokyklų nuostatams“ pagrindu parengtais įstaigos nuostatais.

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys mokyklos veiklą Atnaujinta Dydis
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas
Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija 348.75 KB
Mokyklų aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 131.03 KB
Lietuvos higienos norma HN 21 2017„Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 165.87 KB
Vaiko teisių konvencija
Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas 2022-02-11 13:49:30
Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas 2022-02-11 13:51:09

Su kitais mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti LR Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje www.smm.lt

Gerb. mokytojau,

Esate korepetitorius, laisvai samdomas mokytojas ar ketinate tokiu tapti?
Primename, kad korepetitoriai ir laisvai samdomi mokytojai turėtų įregistruoti individualią veiklą arba įsigyti verslo liudijimą. Tai padaryti galima paprastai, prisijungus prie Mano VMI, o jei reikia specialisto pagalbos – atvykus į bet kurį valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) aptarnavimo padalinį.
Jei  veiklą registruosite savarankiškai, Jums padės VMI parengti vedliai. Juose žingsnis po žingsnio paaiškinama kaip įsigyti verslo liudijimą ir kaip įregistruoti individualią veiklą.
VMI Jūsų patogumui sukūrė ir dar vieną e. paslaugą — virtualų buhalterį i.APS. Tai nemokama supaprastintos buhalterinės apskaitos programa, kuria naudotis gali tiek vykdantys individualią veiklą pagal pažymą, tiek dirbantys su verslo liudijimais. Daugiau informacijos rasite čia.
Savarankiškai aktualią informaciją galite rasti adresu www.vmi.lt. Pasikonsultuoti su VMI specialistais Jus dominančiais mokesčių klausimais galite telefonu 1882 arba +370 5 260 5060. Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi ir saugomi 5 metus.

Atnaujinta: 2023-10-30