Dokumentai
Ugdymas Atnaujinta Dydis
Tėvams apie kompetencijas.pptx 1.17 MB
Socialinio-emocinio ugdymo tyrimas Kaišiadorių rajono švietimo įstaigose 4.98 MB
STEAM dokumentai, metodinė medžiaga
Pagrindiniai STEM mokyklos elementai ir kriterijai 2023-09-29 15:45:59 43.97 KB
Praktinis STEAM ugdymo mokykloje įgyvendinimo ir tobulinimo VADOVAS 2023-10-18 10:46:42 2.1 MB
Daugiau apie STEAM: VDU pristatymas 4.62 MB
STEM mokyklos ženklo gavimo žingsniai 588.62 KB
Sisteminis požiūris į STEAM ugdymo taikymą mokyklose 2.6 MB
Įsivertinimas. Mokymas 172.07 KB
Įsivertinimas. Ugdymo programų pritaikymas 176.42 KB
Įsivertinimas. Vertinimas 199.13 KB
Įsivertinimas. Darbuotojų profesinis tobulėjimas 182.79 KB
Įsivertinimas. Mokyklos ryšiai 176.94 KB
Įsivertinimas. Vadovavimas mokyklai ir mokyklos kultūra 177.79 KB
Įsivertinimas. Mokyklos infrastruktūra 176.07 KB
Kaišiadorių raj. STEAM proveržio strategija 2023-2025 m.m. 646.38 KB
TŪM STEAM veiklų atmintinė. S.Bernikas 191.17 KB
TŪM STEAM tinklaveika.S.Bernikas 43.69 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos 2024-2026 m. STEAM strategija.  312.81 KB
STEAM konferencijos nuostatai, 2024 149.4 KB
STEAM konferencijos "1000 idėjų" programa. 2024 176.8 KB
STEAM projektų aprašai
Tiriamoji integruota STEAM veikla "Medžio lapų tyrimas", 5 klasė 2024-05-13 12:54:18 184.37 KB
Tiriamoji integruota STEAM veikla "Medžių paveikslai", 5 klasė 2024-05-13 12:54:18 617.79 KB
Integruotas projektas „Mikroorganizmai gadina ir saugo“, 6 klasė 2024-05-13 12:54:18 159.7 KB
Integruotas STEAM projektas "Robotai iš antrinių žaliavų", 6 klasė 2024-05-13 12:54:18 151.81 KB
Darbo pasaulyje: gyvenimo aprašymas ir atlyginimo skaičiavimas, 7 klasė 2024-05-13 12:54:18 490.08 KB
Simetrija kalėdiniuose papuošimuose: maketavimas ir gamyba, 8 klasė 2024-05-13 12:54:18 187.17 KB
Integruota tiriamoji veikla "Kur apsipirkti pigiau - Lietuvoje ar UK", 8 klasė 2024-05-13 12:54:18 147.97 KB
Integruotas gamtos mokslų projektas "Padovanok paukščiams namus", 5-8 klasės 2024-05-13 12:54:18 171.68 KB
Pradinio ugymo projektas "Kaziuko mugė" 2024-05-13 12:54:18 150.76 KB
Pradinio ugdymo projektas "Senieji amatai. Žvakių liejimas" 2024-05-13 12:54:18 174.33 KB
Pradinio ugdymo projektas "Muilo gamyba" 2024-05-13 12:54:18 170.21 KB
Pradinio ugdymo projektas - renginys „Tyrėjų akademija“. 143.18 KB
Pradinis ugdymas
Paskirstymas į 1 klases 2022-2023 m. m. 2022-06-17 20:12:30 138.59 KB
Pagrindinis ugdymas
Mokiniai, 2021-2022 m.m. akyviausiai dalyvavę socialinėje - pilietinėje veikloje (surinkę daugiau nei 15 valandų) 2022-06-17 20:13:29 400.61 KB
Nuotolinis mokymas
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V1-131/1 „Dėl Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2020 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. V1-190 „Dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašo“ pakeitimo. 432.95 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas, patvirtintas progimnazijos direktoriaus 2020 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. V1-190. 184.4 KB
Prašymas karantino/saviizoliacijos laikotarpiu mokytis iš namų 35.5 KB
Nuotolinio mokymo įsivertinimas
Mokinių tėvų apklausos rezultatai 2020 640.02 KB
Mokytojų ir mokinių apklausos rezultatai 2021 700.66 KB
Ugdymas karjerai
Ugdymo karjerai tyrimo rezultatai 941.55 KB
Gamtosauginė mokykla
Atliekų rūšiavimas. Progimnazijoje atliktas Gamtosauginių mokyklų programos auditas 2022-02-08 20:48:31 165.34 KB
Gamtosauginės mokyklos komiteto narių sąrašas 2023-2024 m. m. 2023-10-18 10:45:07 138 KB
Gamtosauginės mokyklos veiklos veiksmų planas 2022-2023 m.m. 2023-01-09 13:44:37 151.93 KB
Gamtosauginis kodeksas 363.82 KB
Gamtosauginės mokyklos ataskaita 2021 - 2022 m. m. 1.9 MB
Gamtosauginės mokyklos ataskaita 2022 - 2023 m. m. 1.72 MB
Projekto "Žalioji Odisėja'23" pristatymas 2023-10-27 13:08:52 2.73 MB
Pranešimas "Gamtosauginė veikla Progimnazijoje" 54.22 MB
Sveikata stiprinanti mokykla
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos sveikatos stiprinimo programa 2023-2027 m. 2023-03-29 10:46:44 210.4 KB
Mokinių vykdyto tyrimo "5-8 klasių mokinių mitybos įpračiai progimnazijoje" rezultatai 4.25 MB
Tyrimai ir rezultatai
2022 m. NMPP rezultatai 581.85 KB
2022-2023 m.m. 5-8 klasių mokymosi rezultatai (palyginamoji analizė) 144.59 KB
Mokymosi rezultatai
2021-2022 m.m. 5-8 klasių mokymosi rezultatai 2023-09-19 14:40:54 418.53 KB
2022 - 2023 m.m. 5-8 klasių mokymosi rezultatai 2023-09-19 14:41:54 144.59 KB
Ugdymo turinio atnaujinimas
Ugdymo-turinio-atnaujinimas 25.46 MB
Uta planas 2022-2024 2023-04-14 09:43:54 115.79 KB
Uta patvirtintas planas 411.24 KB
UTA komunikavimo modelis 85.2 KB
UTA idėjų bankas
Integruota anglų kalbos ir technologijų pamoka "Velykinio kiaušinio kelionė" 2023-05-31 15:32:47 10.93 MB
Anglų kalbos projektas "106 Reasons Why We Love Lithuania", 5-8 klasės 2024-04-12 11:18:34 180.12 KB
Lyderystės projektas "Pasimatuok mero kėdę", 5 klasės 2024-04-12 11:18:57 132.84 KB
Integruotas istorijos ir dailės projektas "Šeimos herbas", 5 klasės 2024-04-12 11:19:11 114.08 KB
Prevencija
Patyčių prevencijos programos "Friends" tyrimo rezultatai, 2022 2024-03-06 12:18:06 971.24 KB
2022 -2023 m. m. penktų klasių mokinių adaptacijos tyrimo rezultatai 918.44 KB
2022 -2023 m. m. pirmų klasių mokinių adaptacijos tyrimo rezultatai 550.43 KB
Patyčių prevencijos programos "Friends" tyrimo rezultatai 2023 2024-03-06 12:19:01 748.66 KB
2023 -2024 m. m. penktų klasių mokinių adaptacijos tyrimo rezultatai 520.53 KB