Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos 2023 – 2024 ir 2024-2025 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planas patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2023 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V1-100. 2024-02-12 13:45:52 706.09 KB
KAIŠIADORIŲ VACLOVO GIRŽADO PROGIMNAZIJOS 2024-2026 METŲ STRATEGINIS PLANAS, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2024-02-21 įsakymu Nr. V1-24 2024-02-26 10:05:11 691.66 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos 2024 metų veiklos planas, patvirtintas Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2024-02- 01 įsakymu Nr. V1-12 2024-02-12 13:45:52 506.62 KB
1 priedas. METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2024-02-12 13:45:52 522.4 KB
2 priedas VGK VEIKLOS PLANAS 2024-02-12 13:45:52 380.6 KB
3 priedas SVEIKATĄ STIPRINANČIOS MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS 2024-02-12 13:45:52 280.71 KB
4 priedas. AKTYVIOS MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS 2024-02-12 13:45:52 241.58 KB
5 priedas GAMTOSAUGINĖS MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS 2024-02-12 13:45:52 267.35 KB
6 priedas INFORMACINIO CENTRO - BIBLIOTEKOS VEIKLOS PLANAS 2024-02-12 13:45:52 303.71 KB
7 priedas UGDYMO KARJERAI VEIKLOS PLANAS 2024-02-12 13:45:52 280.48 KB
8 priedas MOKINIŲ KOMITETO VEIKLOS PLANAS 2024-03-13 10:30:56 227.07 KB