Dokumentai
Paslaugos Atnaujinta Dydis
Mokinių pavežėjimas
Prašymas dėl mokinių pavežėjimo 2023-08-29 13:50:24
Geltonųjų mokyklinių autobusų maršrutai 2023-08-29 13:50:24 1.14 MB
KAIŠIADORIŲ VACLOVO GIRŽADO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO ORGANIZAVIMO IR VAŽIAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2023-08-29 13:50:24 130.51 KB
PRAŠYMAS Dėl pavėžėjimo vietinio susisiekimo ir mokykliniu autobusais - 1 priedas 2023-08-29 13:50:24 79.93 KB
KAIŠIADORIŲ VACLOVO GIRŽADO PROGIMNAZIJOS MOKYKLINIO AUTOBUSO TVARKARAŠTIS - 3 priedas 2023-12-13 16:21:55 207.55 KB
KAIŠIADORIŲ VACLOVO GIRŽADO PROGIMNAZIJOS MOKYKLINIO AUTOBUSO TVARKARAŠTIS - 3 priedas 2023-12-13 16:33:12 193.75 KB
TRANSPORTO RIDOS APSKAITOS PAŽYMA 2023-08-29 13:50:24 177.67 KB
Mokinių maitinimas
Vaikų maitinimą reglamentuojantys dokumentai
„Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo" įsakymas V-394 2018-04-10 2022-05-30 09:29:07 421.44 KB
PRITAIKYTO MAITINIMO VALGIARAŠČIŲ SUDARYMO REKOMENDACIJOS 357.3 KB
Maisto ženklinimas simboliu „RAKTO SKYLUTĖ“ 514.4 KB
Visos dienos mokykla
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos visos dienos mokyklos grupės organizavimo tvarkos aprašas PATVIRTINTA Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-145/3 129.65 KB
Prašymas dėl priėmimo į visos dienos mokyklos grupę 141.91 KB