Dokumentai
Mokytojams Atnaujinta Dydis
Šablonai ir formos
Ugdomosios veiklos stebėjimo forma 2022-07-08 02:28:36 117.69 KB
Individualizuotos programos forma pdf 178.25 KB
Mokinių tėvų kvietimo į VGK pdf 120.27 KB
Pamokų vadavimo lapas 122.34 KB
Trišalio pokalbio kortelė pdf 2022-07-10 23:16:44 73.4 KB
Konsultacijų atsakaitos forma 2022-07-10 23:45:08 21.5 KB
nepatenkinami pusmečio įvertinimai pdf 124.76 KB
Drausmės pažymos forma 167.07 KB
Tėvų susirinkimo lapas 77.37 KB
Ugdomosios veiklos stebėjimo forma atnaujinta 149.97 KB