Laisvos darbo vietos

Pareigybė: Administratorius
Pareigybės lygis: A2
Darbo užmokestis: koeficientas 1,05, trijų mėnesių bandomasis laikotarpis.
Reikalavimai:
  • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu verslo administravimo ar buhalterio/finansininko, ekonomisto išsilavinimą;
  • turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį viešojo sektoriaus finansų arba apskaitos srityje.
Pateikiami dokumentai:
  • asmens dokumento kopija;
  • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
  • gyvenimo aprašymas (CV);
  • pretendento anketa;
  • kiti papildomi dokumentai (sertifikatai, pažymėjimai ir kt).
Dokumentus pateikti iki 2024-05-24 adresu Paukštininkų g. 5, Kaišiadorys, raštinėje arba el. paštu rastine@v.girzado-progimnazija.lt
Papildoma informacija tel. 834651805; el. paštas rastine@v.girzado-progimnazija.lt
 
 

 

 
Atnaujinta: 2024-05-13