UTA

Ugdymo turinio atnaujinimas (toliau - UTA)
Nuo 2020 m. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pradėjo didžiulį projektą - UTA. Šis projektas aktualus visiems, susijusiems su švietimu: mokytojams, mokiniams ir  jų tėvams. 
Visa informacija apie UTA https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-programos/atnaujintos-bendrosios-programos
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo naujovės pagal UTA. Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Linos Bartkevičienės pranešimas 
Ugdymo turinio atnaujinimo laiko juosta ir svarbiausios idėjos   
Informacija mokinių tėvams 
Kaišiadorių rajono savivaldybės UTA planas
Progimnazijos UTA planas 
UTA komunikavimo modelis 
 
Pasirengimo diegti atnaujintą ugdymo turinį progimnazijoje tyrimo rezultatai ir rekomendacijos. 2022 gruodis. 
 
Progimnazijos UTA diegimo darbo grupė, patvirtinta 2022 m. vasario 24 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-50.
Rojus Šadurskas, direktorius, grupės vadovas;
Lina Bartkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Aušra Kudrevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Miglė Balčiūnaitė Kazanavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Rita Žukauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Birutė Gudonienė, Metodinės tarybos pirmininkė;
Jūratė Šeškevičienė, pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
Violeta Krikščiūnienė, gamtos ir socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė;
Violeta Prokarenkienė, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė;
Audronė Bilydienė, pedagoginės psichologinės pagalbos metodinės grupės pirmininkė;
Rita Medvedevienė, lietuvių kalbos ir dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė;
Rasa Vilimienė, menų, technologijų ir kūno kultūros metodinės grupės pirmininkė;
Danguolė Šiaulienė, priešmokyklinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė;
Lina Kasperavičienė, užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė.
Atnaujinta: 2024-03-29