Progimnazijos istorija

Progimnazijos laiko juosta
 
  • 1978 m. rugsėjo 1 d. atidaryta Kaišiadorių 2 -oji vidurinė mokykla. Mokėsi 1008 mokiniai, dirbo 49 mokytojai.
  • Pirmasis mokyklos direktorius - Vladas Cibulskis.  Jis direktoriavo nuo 1978 m. iki 1986 metų.
  • Nuo 1986 m. iki 1989 m. mokyklai vadovavo Vida Sereikiene.
  • 1989 m. mokyklos direktoriumi tapo Vaclovas Giržadas. Jis pareigas ėjo iki 1993 metų.
  • 1993 m. spalio 28 d. Kaišiadorių rajono tarybos sprendimu mokyklai suteiktas Vaclovo Giržado vardas. 
  • 1993 m. direktoriumi paskirtas Pranas Zaveckas. 
  • 2009 m. Kaišiadorių Vaclovo Giržado mokykla tapo pagrindine mokykla, o 2011 m. spalio 3 d. jai suteiktas progimnazijos statusas. Nuo tada mokykla vadinasi Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija. 
  • Nuo 2011 m. iki 2020 m. Progimnazijos direktore buvo Jolita Morkūnaitė.
  • 2021 m. direktoriumi paskirtas Rojus Šadurskas.
 
Kaišiadorių Vaclovo Giržado vidurinė mokykla 1978 - 1998
(mokyklos 20 - mečiui skirtas leidinys)
 
Mokyklos istorija 1998 - 2003
(mokyklos 25 - mečiui skirtas leidinys)
 
Vaclovas Giržadas, 2013
(mokyklos 35-mečiui skirtas leidinys)
Atnaujinta: 2023-10-30