Ugdymas karjerai

     Ugdymas karjerai – kryptinga veikla, skirta karjeros kompetencijoms įgyti. Šiuo atveju karjera suprantama kaip visą žmogaus gyvenimą trunkantis procesas, atsižvelgiant į asmens raidos ypatumus, kintamas visuomenės ir darbo rinkos sąlygas. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam turi padėti mokytojai, už ugdymą karjerai mokykloje atsakingi specialistai bei tėvai.
    Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai bei mokymuisi visą gyvenimą.
     Ugdymo karjerai uždaviniai:
  • Pažinti  savo asmenybės savybes, gabumus, interesus, galėtų juos kritiškai vertinti ir taikyti planuojant ir įgyvendinant savo karjerą
  • Gebėti rasti reikalingą informaciją  apie profesijas, tolesnio mokymosi, darbo ieškos ir įsidarbinimo galimybes.
  • Įvertinti darbo pasaulio kaitos tendencijas ir gebėtų jas analizuoti planuojant savo karjerą.
  • Gebėti koreguoti karjeros ir gyvenimo tikslus, atsižvelgiant į asmeninius ir aplinkos pokyčius.
  • Būti pasirengus sėkmingai pereiti į kitą karjeros aplinką ar ieškoti darbo.
Naudinga informacija:
Kaip padėti vaikams renkantis profesiją (PDF knyga)
www.mukis.lt – informacija mokiniams: Mokinio knyga, filmukai ir nuotraukos apie profesijas, asmenybės testai ir kt.
www.lamabpo.lt – bendrojo priėmimo taisyklės; studijų programų sąrašai; prašymo blankas; stojamųjų egzaminų tvarkaraštis; aukštųjų mokyklų informacija (aktualijos stojantiesiems); priėmimo vykdymo datos.
www.studijos.lt – informacija būsimiems studentams: kur stoti?, aukštųjų mokyklų adresai, ankstesnių metų egzaminų užduotys; kursai dirbantiems.
www.aikos.smm.lt – išsami informacija mokiniams, stojantiesiems, tobulinantiems kvalifikaciją.
www.nec.lt – švietimo institucijos, Lietuvos aukštosios mokyklos, egzaminų užduotys.
www.euroguidance.lt – testai pateikti skyrelyje „Karjeros planavimo žingsniai“.
www.aikos.smm.lt – Lietuvos profesijų klasifikatorius; iš svetainės galima patekti į kitus internetinius puslapius, susijusius su mokymusi ir darbu.
www.euroguidance.lt – el. knygų „Profesijų aplankas“, „Beveik šimtas profesijų Jums“, skyrelis apie mokslą, darbą, karjerą „Tavo karjeros mokykla”.

 

Atnaujinta: 2023-10-30