Mokytojų padėjėjai

Mokiniams, turintiems didelių mokymosi sunkumų, pagal PPT rekomendacijas yra teikiama specialioji pagalba.

Mokytojo padėjėjos:

Gedimino g. 38 pastate:

Girelės g. 41 pastate:

Paukštininkų g. 5 pastate:

Rita Šiugždaitė
Rita Klimašauskienė
Violeta Ragaišienė

 
Neringa Miliukaitė
Aldutė Ignotienė
Jurgita Zinevičiūtė
Romualda Baibokienė
Ona Čiurinskienė

 

Edita Bandzevičienė
Ieva Karmazo
Elena Šiurkienė
Ingrida Nevedomskienė
Rasa Liubševičienė
Erika Tiukšienė

 

 

Atnaujinta: 2023-10-30