Apie progimnaziją

Progimnazijos oficialusis pavadinimas – Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija, trumpasis pavadinimas – Vaclovo Giržado progimnazija.
Progimnazija įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas – 190596323.
Mokyklos įsteigimo data – 1978 m. liepos 14 d.
Progimnazijos teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Progimnazijos savininkė – Kaišiadorių rajono savivaldybė, kodas 111102630, Katedros g. 4, LT-56121 Kaišiadorys.
 

Progimnazijos organizacinė struktūta 

Progimnazijos valdymo struktūra  

Progimnazijos garbės kodeksas 

 
Mokytojų pasiskirstymas pagal kvalifikacines kategorijas
Ekspertai
Metodininkai
Vyr. mokytojai
Mokytojai
Neatestuoti
2
(2,78 proc.)
26
(36,11 proc.)
32
(44, 44 proc.)
11
(15,28 proc.)
1
(1,39 proc.)
 
Mokinių skaičius Progimnazijoje 
Metai Ikimokyklinis Priešmokyklinis Pradinis Pagrindinis  Iš viso
2012 0 38 419 557 1014
2013 0 27 427 527 981
2014 0 33 437 479 949
2015 0 69 455 466 990
2016 12 46 478 475 1011
2017 6 46 432 481 965
2018 7 58 446 487 998
2019 12 58 445 499 1014
2020 11 44 434 499 988
2021 14 46 431 499 990
2022 15 59 465 487 1026
           

 

 

Atnaujinta: 2023-02-03