Įtraukusis ugdymas

NŠA teikiamos SUP turinčių mokinių ugdymo rekomendacijos, parengtos pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.2-ESFA-V-715 priemonės projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“:
Sup turinčių mokinių ugdymo rekomendacijos

Įtraukiojo ugdymo dokumentai Atnaujinta Dydis
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo strategija, patvirtinta Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2024 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. V1-39/1 2024-03-13 10:47:38 283.91 KB
Įtraukiojo ugdymo veiklų planas 2024 m. 200.14 KB

Atnaujinta: 2024-03-18