Mokinių maitinimas

VALGIARAŠTIS

PIENO PROGRAMA (AB „Žemaitijos pienas“)
Progimnazija dalyvauja paramos programoje ,,Pienas vaikams“. Programa parengta siekiant pagerinti vaikų mitybą, ugdyti pieno produktų vartojimo įpročius, skatinti pieno produktų vartojimą. 

VAISIŲ IR DARŽOVIŲ VARTOJIMO SKATINIMO PROGRAMA (UAB „Vaisiai Jums“)
Progimnazijoje vykdoma ,,Vaisių vartojimo skatinimo programa“. Įgyvendinant šią programą formuojamas ateities vartotojas, skiepijamas supratimas apie vaisių ir daržovių vartojimo teigiamą poveikį žmogaus sveikatai, ugdomi sveiko maitinimosi įpročiai, mažinama vaikų nutukimo rizika.

Maitinimas organizuojamas  pagal 15 dienų valgiaraštį, kuris yra suderintas su Valstybine veterinarijos ir maisto tarnyba.

Vaikų maitinimą reglamentuojantys dokumentai Atnaujinta Dydis
„Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo" įsakymas V-394 2018-04-10 2022-05-30 09:29:07 421.44 KB
PRITAIKYTO MAITINIMO VALGIARAŠČIŲ SUDARYMO REKOMENDACIJOS 357.3 KB
Maisto ženklinimas simboliu „RAKTO SKYLUTĖ“ 514.4 KB
 

 

Atnaujinta: 2023-05-03