Dokumentai
Korupcija Atnaujinta Dydis
Dokumentai
Pranešimai apie korupciją. 369.43 KB
Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas 189.38 KB
Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 46 KB
Antikorupcinis visuomenės švietimas ir visuomenės informavimas 29.5 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos 2022-2024 metų korupcijos prevencijos programa ir priemonių planas, patvirtintas 2022 m. kovo 1 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-52/2. 2022-04-21 13:11:14 2.83 MB
Informacijos apie asmenį surinkimas 2022-04-22 13:38:51 127.65 KB
Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijoje 2022-04-12 11:38:33 155.97 KB
Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas 189.38 KB
Dėl korupcijos prevencinės programos įgyvendinimo 199.83 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos Antikorupcinio elgesio kodeksas 2022-04-19 20:15:31 3.16 MB
Ataskaitos
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos korupcijos prevencijos programos ir priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2019 metus. 439 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos korupcijos prevencijos programos ir priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2020 metus. 199.83 KB