Dokumentai
Priėmimas į progimnaziją Atnaujinta Dydis
Teisės aktai, reglamentuojantys mokinių priėmimą į 1-8 klases, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes
Priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. V17-286. 376.8 KB
Kaišiadorių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtų aptarnavimo teritorijų sąrašas, patvirtintas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. V17E-216. 148.82 KB
Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimas Nr.V17E-120 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvitinimo“. 319.39 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2022 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. V1-30 „Dėl priėmimo į Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnaziją 2022-2023 m. m. komisijos sudarymo“. 2022-02-13 16:53:46 251.57 KB
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokinių priėmimo į mokyklą ir klasių komplektavimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2022 m. lapkričio 28 d. direktoriaus įsakymu Nr.V1-190. 2022-12-07 21:44:12 140.94 KB
LR VYRIAUSYBĖS nutarimas dėl LR VYRIAUSYBĖS 2011 m. birželio 29 d. nutarimo NR. 768 „Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, 2018 m. liepos 11 d. Nr. 682, Vilnius. 236.01 KB
Prašymai
Prašymo forma į 1 klasę 2024-01-07 22:15:21
Prašymo forma į 2-8 klases 2024-01-07 22:14:05 43 KB
Prašymas dėl priėmimo į 5 klasę 2024-01-07 22:14:05 171.42 KB
Mokymo sutartys
Mokymo sutartis 1-4 kl. 2024-05-10 00:16:11 83.5 KB
Mokymo sutartis 5-8 kl. 2024-05-10 00:17:24 87 KB