Pagrindinis ugdymas
Ką turi žinoti 5-8 klasių mokinių tėvai.
Progimnaziją baigė dar viena aštuntokų laida. 
Padėkos geriausiems mokiniams.
Apibendrinome 2021-2022 m.m. 5 - 7 klasių mokymosi rezultatus
Užsienio kalbos mokomės gamtoje. 
 Progimnazijos mokinių pasiekimai matematikos olimpiadoje.
Pprogimnazijos mokinių pasiekimai konkurse.
Patarimai būsimų penktokų tėvams
Dėmesys ypatingų gabumų turintiems mokiniams.
Progimnazijos mokinių laimėjimai projekte ,,Gamtos Kengūra - 2022"
Progimnazijos mokinių biologijos olimpiados pasiekimai
Progimnazijos mokinių pasiekimai olimpiadoje