Pirmoji mecenavimo sutartis

     Gruodžio 1 dieną Progimnazijoje vyko svarbus renginys - pasirašyta pirmoji mecenavimo sutartis. Mecenatas – dosnus meno ir mokslo globėjas, rėmėjas. Taigi nuo dabar gabiausi ir talentingiausi - Geriausi iš Geriausių (G i G) - Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokiniai bus skatinami ne tik padėkomis, edukacinėmis išvykomis, bet ir piniginėmis premijomis.
    Pasirašant pirmąją Progimnazijoje, o ir rajone, mecenavimo sutartį, pristatyti "G i G mokinys" konkurso nuostatai. Kas yra geriausias mokinys? Atsakymas užkoduotas pačiame žodyje "MOKINYS":
Mokslus  - gerai mokosi, dalyvauja konkursuose, olimpiadose;
Organizuotas - organizuoja klasės veiklas, mokyklos renginius;
Kūrybiškas - dalyvauja neformaliose veiklose;
Išmintingas ir inovatyvus - įgyvendina asmeninius ir mokyklos projektus;
Nuoširdus ir nuovokus - savanoriauja, teikia pagalbą kitiems, supranta kitų problemas;
Ypatingas - turi daugiau pasiekimų nei kiti mokiniai;
Sėkmingas - yra kuo pasidžiaugti, o sėkmė priklauso nuo pastangų.
 
      Konkurse gali dalyvauti Progimnazijos aštuntokai: nuo dabar pradėti kaupti įrodymus, kad yra verti Geriausio iš Geriausių vardo ir piniginės premijos, kurią galės panaudoti tolimesniam tobulėjimui. Viena iš galimybių tai padaryti prasmingai - dalyvauti VDU programoje gabiems ir talentingiems mokiniams "Gifted", kurią renginio metu pristatė Universiteto atstovė - projekto "Gifted" Lietuvoje kooordinatorė  Dileta Tindžiulienė. 
      Konkurso nuostatų pristatymo renginyje dalyvavo Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Šarūnas Čėsna, vicemeras Algimantas Radvila, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Rimutė Arlauskienė, LR seimo narė Silva Lengvinienė, Kaišiadorių verslo atstovai.  Visi renginio dalyviai sutarė, kad svarbu, jos verslas remtų švietimo įstaigas - tai sena praktika, kurios Kaišiadoryse, deja, nebuvo. 
     Mecenavimo sutarties pasirašymas Progimnazijai svarbus įvykis, suteikiantis galimybę daugiau dėmesio skirti gabiems ir talentingiems Kaišiadorių vaikams. Dėkojame iniciatyviems verslininkams - Progimnazijos mokinių tėvams, kurie turi poreikį aktyviai, ne tik žodžiais, dalyvauti mokyklos gyvenime. 
 
                                                                                                Pavaduotoja ugdymui Lina Bartkevičienė
      
 
 
Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos