Pagrindinis ugdymas
Balandžio - gegužės mėnesiais vyks Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas.
Progimnazijos mokinių pasiekimai žemėlapių konkurse.
Progimnazijos mokinių pasiekimai  Kalėdinio atviruko konkurse.