Pagrindinis ugdymas
Patarimai būsimų penktokų tėvams
Dėmesys ypatingų gabumų turintiems mokiniams.
Progimnazijos mokinių laimėjimai projekte ,,Gamtos Kengūra - 2022"
Progimnazijos mokinių biologijos olimpiados pasiekimai
Progimnazijos mokinių pasiekimai olimpiadoje
Progimnazijos mokinių pasiekimai konkurse
5 - 8 klasių projektinė veikla
Balandžio 25 - 29 dienomis įgyvendinta akcija "Savaitė be namų darbų"
Mokiniai dalyvavo kino filmo "Drugelio širdis" peržiūroje
Aplinkraštis būsimiems penktokams ir jų tėvams
Skelbiame olimpiados nugalėtojus
Penktokų kultūrinė pažintinė veikla M.Mažvydo bibliotekoje.