Pagrindinis ugdymas
5a klasė "Klasių kovose".
Penktokų lyderystės ugdymas Mero kabinete.
Šeštokų projektinis darbas ,,Jau saulelė...".
Kultūrinio pilietinio ugdymo veiklos bilbiotekoje.
Susitikime su Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarais.
Edukacinė išvyka į Vilnių 5 klasės mokiniams.
5 klasių anglų kalbos pamokos už mokyklos ribų.
Kultūrinis 5-8 klasių mokinių projektas anglų kalba.
Sveikiname mokyklinio etapo nugalėtojus.
Anglų kalbos pamokos  netradicinėje erdvėje.
Kultūrinis ugdymas kiekvienam vaikui.
Progimnazijos mokinių dalyvavimas VDU konferencijoje.