Pilietiškumo ugdymas pasitelkiant technologijas

   Pilietiškumo kompetencijos ugdymas gali turėti daug būdų ir formų. Šiuolaikiniams mokiniams patinka informacinės technologijos, jie - IT karta. Tradicinės pilietiškumo pamokos ne visada paveikios - pasitelkdami technologijas galime pasiekti daug geresnių rezultatų.  
     Sausio 13 d. 5d klasės mokiniai kartu matematikos mokytoja Lina Kačiuliene paminėjo Laisvės gynėjų dieną atlikdami užduotis „Minecraft“ edukacinėje platformoje. Per istorijos pamokas prisiminę Sausio 13-sios įvykius, mokiniai susijungė į bendrą skaitmeninį pamokos pasaulį. Bendradarbiaudami komandose, jie atliko užduotis prie Vilniaus TV bokšto. Televizijos diktorė Eglė Bučelytė vaikams pranešė, kad tankai artėja prie televizijos bokšto. Mokiniai žaidimo metu susirenka reikiamas budėjimui ir gynybai priemones, sulipa į autobusus ir vyksta prie TV bokšto. Ten stato barikadas, kuria laužus, pilsto arbatą ir vaišina sušalusius gynėjus. Uždengę bokštą savo kūnais gyvąja grandine, mokiniai gieda Lietuvos himną. Laisvė išsaugota!
     Po užduočių atlikimo su mokiniais aptarėme, kodėl svarbu ginti šalies laisvę ir kaip svarbu išsaugoti prisiminimus apie tokius įvykius ateities kartoms.
                                                                                    Istorijos mokytoja Violeta Prokarenkienė

Autorius:
V. Prokarenkienė

Nuotraukos:
V. Prokarenkienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos